Inhoud

Literatuur

Zie verder over de waterschapsorganisatie:

  • J.T. van den Berg, Waterstaats- en waterschapsrecht, Deventer, 2003
  • M. Boogers, P.W. Tops en R. Pranger, Tussen stuw en sluis: een bestuurskundig onderzoek naar het toekomstige waterschapsbestel in het Hollands Noorderkwartier, Dongen, 2000
  • J.C.N. Raadschelders, en Th.A.J. Toonen, (red.), Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling, Hilversum, 1993
  • A.J.G.M. Bekke, Management in overheidsorganisaties, Alphen aan den Rijn, 1993
  • H.A. Haccoû, “Eén- of tweehoofdig geleide waterschappen?”, in: Waterschapsbelangen, 1991 (20), pp. 762-763
  • KG. Bruggeling, “Van structuurbenadering naar procesbenadering. Een andere kijk op de interne organisatie van het waterschap”, in: Waterschapsbelangen, 1991 (20), pp. 744-751.

Zie voor een journalistieke analyse van het functioneren en de cultuur van een waterschap: Th. Dersjant, Oud bestuur : een jaar ongenode gast bij een waterschap, Amersfoort, Klapwijk & Keijsers Uitgevers, 2014.

Scroll naar top