Inhoud

Literatuur toekomst

 • A. Nagelkerke en T. Wilthagen, Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling, Deventer, 2002
 • M. van der Meer, J. Visser, T. Wilthagen en P. van der Heijden, Weg van het overleg?, Amsterdam, 2002
 • J. Visser, Europa en de CAO. Drie scenario’s en een toekomstverkenning, Amsterdam, 2001
 • F.H. Tros, “Arbeidsverhoudingen: decentralisatie, deconcentratie en empowerment”, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 17 (2001) nr. 4, pp. 304-318
 • Notitie (zelf)regulering: Relatie werkgever, sociale partners/medezeggenschapsorgaan in de arbeidsverhoudingen, Eerste Kamer der Staten Generaal, 2001-2002, nr. 9 (september 2001)
 • F.H. Tros, Schuivende marges: trends in arbeidsvoorwaardenvorming en arbeidsverhoudingen, Alphen aan den Rijn, 2000
 • K. Koorevaar, Strategische arbeidsvoorwaardenvorming. Vernieuwing van vakbondswerk en CAO, Amsterdam, 2000
 • Inja (1999), “De toekomst van de CAO”, in ESB, 13 augustus 1999
 • P.F. van der Heijden, R.H. van het Kaar en A.C.J.M. Wilthagen, Naar een nieuwe rechtorde van de arbeid?, Den Haag, 1999
 • P. Marginson en K. Sisson, “European collective bargaining. A virtual prospect?”, in: Journal of Common Market, 36 (1998), 4, pp. 505-528
 • C.N. Teulings, De plaats van de vakbeweging in de toekomst, Amsterdam, 1996
 • C. Crouch en F. Traxler, Organized industrial relations in Europe. What future?, Aldershot, 1995
 • J. Visser, “The strength of union movements in advanced capitalist democracies. Social and organizational variations”, in: M. Regini (red.), The future of labour movements, Londen, 1992.
Scroll naar top