Literatuur werkgeversorganisaties

  • J. Visser en A. Wilts, “From liberal-corporatism to corpo-liberalism. Europeanisation and business interests in the Netherlands”, Amsterdam, 2002
  • F. Traxler, “Two logics of collective action in industrial relations?”, in: C. Crouch en F. Traxler, Organized industrial relations in Europe: what future?, Aldershot, 1995
  • F. van Waarden, “Employers and employers” association”, in: J. Van Ruysseveldt e.a. (red.), Comparative industrial & employment relations, Londen/Heerlen, 1995
  • C. Crouch en F. Traxler, Organized industrial relations in Europe: what future?, Aldershot, 1995
  • F. van Waarden, Organisatiemacht van belangenverenigingen: De ondernemersorganisaties in de bouwnijverheid als voorbeeld, Leiden, 1989
  • J.P. Windmuller en A. Gladstone (red.), Employers associations and industrial relations. A comparative study, Oxford/New York, 1984
  • B. de Vroom en B.F. van Waarden, “Ondernemingsorganisaties als machtsmiddel” I en II, in: ESB, Economisch Statistische Berichten, 1984, pp. 664-670, 692-699
  • W. van Voorden, “Werkgeversorganisaties; een poging tot plaatsbepaling”, in: W. van Voorden (red.), Arbeidsverhoudingen uit model, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1981;M. Olson, The rise and decline of nations, New Heaven, 1982
  • Ph. Schmitter en W. Streeck, The organisation of business interest. A research design to study the associative action of business in the advanced industrial societies of Western Europe, Berlijn, 1981
  • M. Olson, The logic of collective action, Cambridge/Londen, 1965.
Scroll naar boven