Inhoud

Literatuur

 • Th.A.J. Toonen, Dutch provinces and the struggle for the meso in: L.J. Sharpe (red.), Between locality and centre: the rise of the meso in Europe, Sage, Modern Politics Series, Londen/Beverly Hills, 1993, pp. 117-153
 • Th.A.J. Toonen, J.C.N. Raadschelders, en F. Hendriks, Meso-bestuur in Europees perspectief. De Randstadprovincies uit depas? Leiden, 1992
 • N.P.M. Klein, De provincies zijn als bestuurlijk orgaan verouderd en moeten worden opgeheven, in: Binnenlands Bestuur(1 3-3-1992)
 • W.T. Gelder, L.H.M. Quant, C.J.N. Versteden en J. Witsen, Beeld van Besturen, Bundel opstellen aangeboden aan drs. R. J. de Wit, Den Haag, 1992
 • Binnenlands Bestuur, De provincie, speciaal nummer (22-2-199 l)
 • A.J. Modderkolk en J.J.A. van de Riet, De provinciale overheid in beeld in: A.H. Berg e.a., Handboek Beleidsvorming voor de Overheid, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1990, M6012
 • J.B.J.M. ten Berge, J.H.Th. Tijdhof en C.J.N. Versteden, Provincie en gemeente: handdruk of handgemeen? Opstellen over de relatie tussen provincie en gemeente aangeboden aan mr. P. van Zanten, Den Haag, 1988
 • C.J. Vogel, Nieuwe bepalingen met betrekking tot de provincies, in: Tijdschrift voor Openbaar Bestuur 13 (1987) pp. 107-109
 • M.P.C.M. van Schendelen, Naar opheffing van de provincie, in: Namens, 2 (1987) pp. 256-261
 • T. Renes, De provincie in perspectief, in: Tijdschrift voor Overheidsadministratie, 13 (1987) pp. 103-106
 • A.J. Nieuwenhuizen, Info Statenleden 1987, Den Haag
 • VNG, De veranderende provincie, Den Haag, 1986
 • J.G.P. Rieken en J.M.J. Baaijens, De provincie als bestuurlijk midden, Deventer, 1986
 • VNG, Van verre vriend naar goede buur? Studie naar de veranderde positie van de provincie, (VNG-studies nr. 1) 1982.
Scroll naar boven