Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

De Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) tellen 270 gemeenten met 298 dienstdoende predikanten en een zielental van 125.776. Zij hebben de Drie Formulieren van Eenheid als belijdenis; hun kerkorde is aan de Dordtse Kerkenorde ontleend. Zij zijn lid van de International Conference of Reformed Churches.

Opleiding: Theologische Universiteit, Broederweg 15, 8261 GS Kampen.

Informatie:

  • Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland
  • Gereformeerd Kerkboek, Haarlem, 1986.

Periodiek: Nederlands Dagblad; De Reformatie; Nader bekeken.

Literatuur:

  • J. Douma, Hoe gaan wij verder? Ontwikkelingen in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt), Kampen, 2001
  • C.G. Bos, W.A.E. Brink-Blijdorp, Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis, deel II, Barneveld, 1994
  • W.G. de Vries, De Vrijmaking in het vuur (Het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de jaren zestig), Ermelo, 1990
  • P. Jongeling e.a., Het vuur blijft branden, Barneveld, 1979
  • J. Kamphuis, Verantwoording van een keus A. D. 1967, Goes, 1967. 
Scroll naar boven