Inhoud

Opvattingen over relaties, opvoeding en seksualiteit

In het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan gewijzigde waarden en normen in de afgelopen 25 jaar. Naast een hoofdstuk waar de demografische ontwikkelingen van gezinnen en huishoudens aan de orde komen, worden veranderingen in de primaire levenssfeer behandeld in hoofdstukken over waarden en normen, emancipatie, de multi-culturele samenleving, arbeid en vrije tijd. Publicaties waarin veranderingen van waarden en normen in gezinnen en in de primaire levenssfeer centraal staan zijn:

  • D. Manting, Dynamics in marriage and cohabitation, an inter-temporal life course analysis of first union formation and dissolution, Amsterdam, 1994
  • J. Gerris, Waardenoriëntaties in het postmoderne gezin, in: G. Frinking (red.), Goedgezind, reflecties over gezin en welvaartsstaat, Tilburg, 1994
  • P. A. M. van den Akker, Attitudes in de primaire levenssfeer: stabiliteit of verandering? in: Sociale Wetenschappen, nr. 37, 1994, pp. 1-37
  • H. de Feijter, Voorlopers bij demografische veranderingen, Den Haag, 1991. 

Een essayistische beschrijving en interpretatie van de ontwikkeling van opvattingen over de seksualiteit vanaf de jaren zestig is van de hand van Wouters. Hij maakt gebruik van de literatuur uit het maandblad OPZIJ, gegevens uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek en uit seksuele adviesliteratuur. Ook over de hoge eis die tegenwoordig aan de liefde wordt gesteld, is eveneens een literatuurverwijzing gegeven, zie respectievelijk:

  • G. van den Brink, Hoge eisen, ware liefde, Utrecht, 1997
  • C. Wouters, De lustbalans van liefde en seks: ontwikkelingen sinds de seksuele revolutie, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, nr. 2, 1995, pp. 368-402. 

Waarden en normen die betrekking hebben op het opvoedings- en socialisatieproces zijn aan veranderingen onderhevig. Dit betreft de rol van de ouders in gezinnen, de verhouding tussen ouders en kinderen en de rol van de moeder in eenoudergezinnen. Algemene publicaties hierover zijn:

  • J. Doornenbal, Ouderschap als onderneming, moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig, Utrecht, 1996
  • R. Bosman, Opvoeden in je eentje: een onderzoek naar de betekenis van het moederschap voor onderwijskansen van kinderen, Lisse, 1993. 

Een publicatie over opvoeden binnen gezinnen en families uit verschillende sociale milieus van de oude adel tot de rafelrand van de samenleving is geschreven door: C. Brinkgreve en B. van Stolk, Van huis uit, wat ouders aan hun kinderen willen meegeven, Amsterdam, 1997.

Scroll naar top