Kabinet Van Agt I

beëdigd

19-12-1977

ontslag aangeboden

27- 5-1981

reden aftreden

Ontslagaanvrage bij het einde van de parlementaire periode.

afgetreden

I1- 9-1981

zittingsduur kabinet

1362 dagen

Formatie

l- 6-1977:

Drs. J. M. den Uyl

formateur

PvdA

20- 7-1977:

Prof. dr. W. Albeda

informateur

CDA

27- 7-1977:

Drs. J. M. den Uyl

formateur

PvdA

26- 8-1977:

Dr. G. H. Veringa

informateur

CDA

2- 9-1977:

Drs. J. M. den Uyl en

informateurs

PvdA

Dr. G. H. Veringa

CDA

11-10-1977:

Dr. P. J. Verdam en

informateurs

CDA

Mr. M. Vrolijk

PvdA

26-10-1977:

Drs. J. M. den Uyl

formateur

PvdA

8-11-1977:

Prof. mr. W.C.L. van der Grinten

informateur

CDA

8-12-1977:

Mr. A. A. M. van Agt

formateur

CDA

duur formatie:

208 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

10 CDA, 6 VVD

staatssecretarissen:

10 CDA, 6 VVD

Ministers

MP

Mr. A. A. M. van Agt

CDA

Vice-

H. Wiegel

VVD

MP

AZ

Mr. A. A. M. van Agt (zie MP)

CDA

BtZ

Dr. C. A. van der Klaauw

VVD

J

Dr. J. de Ruiter

CDA

BnZ

H. Wiegel (zie Vice-MP)

VVD

On

Dr. A. Pais

VVD

F

Mr. F. H. J. J. Andriessen (19-12-1977 – 22-2-1980) Reden aftreden: onenigheid in het kabinet omtrent de omvang van de door de regering noodzakelijk geachte bezuinigingen.
A. Bos, Verloren VertrouwenBoom, 2018, pp. 111-137

CDA

Drs. G. M. V. van Aardenne a.i. (22-2-1980 – 5-3-1980) (zie EcZ)

VVD

Mr.A. P.J. M. M. van der Stee* (5-3-1980-11-9-1981) (zie LV)

CDA

D

Dr. R. J. H. Kruisinga (19-12-1977 – 3-3-1978) Reden aftreden: onenigheid in het kabinet over de neutronenbom.
A. Bos, Verloren VertrouwenBoom, 2018, pp. 87-109

CDA

Drs. J. de Koning (a.i.) (3-3.1978 – 8-3-1978)

CDA

Mr. W. Scholten (8-3-1978 – 25-8-1980) Reden aftreden: benoemd tot vice-president van de Raad van State.

CDA

Drs. P. B. R. de Geus (25-8-1980 – 11-9-1981)

CDA

VRO

Jhr.Drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland (19-12-1977-1-9-1981) Reden aftreden: benoeming tot burgemeester van Apeldoorn.

CDA

Ir. D. S. Tuijnman (1-9-1981 – 11-9-1981)

VVD

VW

Ir. D. S. Tuijnman

VVD

EcZ

Drs. G. M. V. van Aardenne

VVD

LV

Mr. A. P. J. M. M. van der Stee* (19-12-1977 – 5-3-1980) Reden aftreden: benoemd tot Minister van Financiën.

CDA

Ir. G. J. M. Braks (5-3-1980 – 11-9-1981)

CDA

SZ

Dr. W. Albeda

CDA

CRM

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

CDA

VM

Dr. L. Ginjaar

VVD

ZP

Drs. M. W. J. M. Peijnenburg (wetenschapsbeleid) (19-12-1977 – 1-4-1979) Reden aftreden: overleden.

CDA

Dr. L. Ginjaar (a.i.) (1-4-1979 – 3 -5-1979)

VVD

Dr. ir. A. A. Th. M. van Trier (3-5-1979 – 11-9-1981)

CDA

ZP

Drs. J. de Koning (ontwikkelingssamenwerking)

CDA

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Drs. D. F. van der Mei (28-12-1977 – 11-9-1981)

CDA

J

mevr. Mr. E. A. Haars (28-12-1977 – 11-9-1981)

CDA

BnZ

Mr. H. E. Koning (28-12-1977 – 11-9-1981)

VVD

On

Drs. K. de Jong Ozn. (4-1-1978 – 11-9-1981)

CDA

On

A. J. Hermes (4-1-1978 – 9-9-1981) Reden aftreden: gekozen voor kamerlidmaatschap.

CDA

F

Mr. A. Nooteboom (28-12-1977 – 22-2-1980) Reden aftreden: nam met minister Andrressen ontslag wegens onenigheid in het kabinet omtrent de omvang van de door de regering noodzakelijk geachte bezuinigingen.

CDA

Drs. M. J. J. van Amelsvoort (16-4-1980 – 9-9-1981) Reden aftreden: gekozen voor kamerlidmaatschap.

CDA

D

C. L. J. van Lent (28-12-1977 – 11-9-1981)

CDA

D

Dr. W. F. van Eekelen (20-1-1978 – 11-9-1981)

VVD

VRO

Mr. G. P. Brokx (28-12-1977 – 11-9-1981)

CDA

VW

Drs. N. Smit-Kroes (28-12-1977 – 11-9-1981)

VVD

EcZ

Th. M. Hazekamp (28-12-1977 – 11-9-1981)

CDA

EcZ

Mr. K. H. Beyen (9-1-1978 – 11-9-1981)

VVD

SZ

L. de Graaf (28-12-1977 – 11-9-198 1) Reden aftreden: gekozen voor kamerlidmaatschap.

CDA

CRM

J. G. Kraaijeveld-Wouters (28-12-1977 – 9-9-1981) Reden aftreden: gekozen voor kamerlidmaatschap.

CDA

CRM

G. C. Wallis de Vries (4-1-1978 – 11-9-1981)

VVD

VM

Mr. E. Veder-Smit (4-1-1978 – 11-9-1981)

VVD

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 77 (51,3%).

Scroll naar boven