Algemene naslagwerken vooraanstaande Nederlanders

In de volgende biografische naslagwerken zijn vele staatslieden terug te vinden. Zij betreffen personen die voor de datum van de publicatie reeds waren overleden:

 • J. Charité (red.), Biografisch woordenboek van Nederland, ‘s-Gravenhage, 1979- [Deel 1 verschenen in 1979 ; deel 2 in 1985 ; deel 3 in 1989 ; deel 4 in 1995, mede onder redactie van A.C.J.M. Gabriëls]
 • Keesing historisch Archief,1918– [Deze uitgave is gebaseerd op een bloemlezing van Nederlandse dagbladen en tijdschriften. Zij bevat onder meer vele necrologieën van politici]
 • P.C. Molhuysen, P.J. Blok, F.K.H. Kossmann (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Leiden, 1911-1937 [10 delen; register in deel X; herdruk: Amsterdam 1974]
 • F. Nagtglas (red.),Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg, 1888-1893 [2 delen]
 • J.C.Kobus, W. de Rivecourt (red.), Biographisch Woordenboek van Nederland, Zutphen, 1854-1861 [3 delen ; nieuwe uitgave : Arnhem/Nijmegen 1886]
 • J.W. van Sypesteyn e.a. (red.), Biografisch Album: Verzameling van 25 portretten met levensbeschrijvingen van verdienstelijke mannen uit het Nederlandse zee- en krijgswezen en de koloniën, Rotterdam, 1857
 • A.J. van der Aa, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk, G.D.J. Schotel (red.), Biografisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 1852-1878 [12 delen]
 • Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en Levensberichten en Levensberichten harer afgestorven medeleden, Leiden, 1766-[In deze jaarboeken treft men kortere of langere necrologieën aan van de leden, onder wie zich tal van staatslieden bevinden. Zie voor een overzicht van de levensberichten:A.H.M.C. Kessen, Register op de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te leiden, 1766-1960, 1960; A.H.M.C. Kessen, Register op de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1766-1991, 1993.

Onderstaande publicaties geven een momentopname en beschrijven contemporaine personen die ten tijde van de publicatie prominente functies van politieke aard of anderszins bekleedden:

 • F.C. van Egmond, Wie is wie in Nederland, 1984-1988: Biografische encyclopedie, ’s-Gravenhage 1984
 • S.S. Taylor,M. Spruytenberg (red.), Who is who in the Netherlands? 1962/1963, Amsterdam; [z.j]
 • H.P. van den Aardweg (red.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk, Amsterdam, 1938
 • Wie is dat ?, ’s-Gravenhage, 1902-1956 [Uitgaven in 1902, 1931, 1935, 1938, 1948 en 1956]
 • F. Netscher, Karakters: Prof.dr. A. Kuyper, J.C. van Marken, Prof.W.L.P.A. Molengraaff, Jhr.Mr. Victor de Stuers, Dr. W.J. Leyds, Mr. A. Kerdijk, Prof.Mr. G.A. van Hamel, Haarlem,1899
 • Gedenkboek van het kroningsjaar 1898: Verzameling portretten van bekende Nederlandsche mannen en vrouwen, Amsterdam, 1898
 • H. Tiedema e.a.(red.), Mannen [en vrouwen] van beteekenis in onze dagen: levensschetsen en portretten, Haarlem, 1870-1895 [Een register over alle delen bevindt zich in het laatste deel 25, 1895].
Scroll naar boven