Inhoud

Literatuur

Zie verder over representativiteit en samenstelling van de rijksdienst:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociaal jaarverslag Rijk 2002, Den Haag, 2003
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Diversiteitbeleid sector Rijk 2000-2002, Den Haag, 2003
 • Commissie van Rijn, “De arbeidsmarkt in de collectieve sector: investeren in mensen en kwaliteit”, Bijlage 21427, Handelingen Tweede Kamer, 2000-2001, nrs. 40 en 41
 • G.S.A. Dijkstra en F.M. van der Meer, “The Dutch civil service system”, in: H.G.J.M Bekke en F.M. van der Meer (red.), Western European Civil service systems, Cheltenham/Aldershot, 2000, pp. 148-187
 • F.M. van der Meer en J.C.N. Raadschelders, “The Netherlands in historical perspective”, in: F.M. van der Meer en J.C.N. Raadschelders (red.), Administering the summit, Brussel, 1998
 • F.M. van der Meer, Renk Roborgh, “Civil servants and representativeness” in: H.A.G.M. Bekke, J.L. Perry en Th.A.J. Toonen, Civil service systems in comparative perspective, Bloomington, 1996
 • F.M. van der Meer en L.J. Roborgh, Representatieve bureaucratie: de ambtenaar tussen mens en ambt, Alphen a/d Rijn, 1996
 • F.M. van der Meer en L.J. Roborgh, Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat, Alphen a/d Rijn, 1993
 • F.M. van der Meer van der, J.C.N. Raadschelders, L.J. Roborgh en Th.A.J. Toonen, “Representative bureaucracy in the Netherlands in an historical perspective” in: V. Wright (red.), The representativity of public administration, Brussel, 1991
 • A. van Braam, Wat weten we eigenlijk van de ambtenaren?, Leiden, 1988
 • A. Hoogerwerf, Naar een representatieve bureaucratie”, in: Namens 1 (1986), pp. 418-422
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kerngegevens bezoldiging overheidspersoneel, Den Haag, 1976
 • A. van Braam, Ambtenaren en bureaucratie in Nederland, Zeist, 1956.
Scroll naar top