1925

1925 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1925, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

883.333

8.215

11.329

3.569

48.393

98.510

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

706.689

53.214

50.167

24.545

44.972

58.436

Anti-Revolutionaire Partij

377.426

35.260

41.167

15.070

27.464

38.524

Christelijk Historische Unie

305.587

15.789

32.788

10.539

29.669

43.744

Vrijheidsbond

226.409

11.977

13.060

5.565

12.204

31.978

Vrijzinnig-Democratische Bond

187.183

18.916

12.714

9.416

13.475

19.866

Staatkundig Gereformeerde Partij

62.513

292

775

246

4.315

8.277

Plattelandersbond (Braat)

43.877

4.675

5.228

5.180

3.987

5.191

Groep Staalman-Ter Hall

43.155

1.511

904

818

2.095

3.197

Rooms Katholieke Volks Partij

40.135

299

978

144

3.898

4.772

Communistische Partij Holland

36.770

4.185

1.316

364

2.961

765

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

30.258

1.448

1.297

152

2.016

3.410

Middenstandspartij

23.176

510

404

769

599

847

Plattelandersbond (De Boer)

18.762

2.957

1.818

5.338

1.635

2.282

Protestantsche Volkspartij

15.263

295

1.746

350

1.878

4.775

Christen-democraten

13.944

530

685

810

652

806

Vaderlandsch Verbond

12.597

380

684

175

822

1.514

Revolutionair arbeiderscomité

12.477

199

121

198

217

644

Democratische partij

11.102

1.076

313

529

364

1.466

Socialistische Partij

8.226

674

1.092

2.504

278

Rapaille-partij

4.875

Bezuinigingspartij

4.655

128

141

313

Sport-partij

4.402

363

796

Vrijdenkers

3.649

Actualisten

2.253

109

98

324

Pensioenactie

1.945

Grondpartij

1.868

159

988

110

147

Landbouwpartij

1.150

Premievrij Staatspensioen

792

Nieuwe Nationale Partij

757

63

60

48

47

Wilde Partij

294

Rentetrekkers

206

Vrijzinnige Christenpartij

134

Totaal

2.738.160

128.777

180.669

83.831

204.099

330.105

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

38.722

126.726

137.357

18.817

249.852

141.843

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

34.673

186.532

196.962

12.175

21.348

23.665

Anti-Revolutionaire Partij

27.489

48.782

113.269

20.401

9.128

872

Christelijk Historische Unie

20.573

43.530

81.651

16.554

9.432

1.318

Vrijheidsbond

10.712

49.023

76.163

10.597

4.100

1.030

Vrijzinnig-Democratische Bond

8.353

61.033

29.622

7.494

4.271

2.023

Staatkundig Gereformeerde Partij

6.523

3.062

28.060

8.948

1.904

111

Plattelandersbond (Braat)

1.149

4.412

10.503

1.745

1.412

395

Groep Staalman-Ter Hall

1.519

11.217

17.001

1.525

2.327

1.041

Rooms Katholieke Volks Partij

4.057

4.479

2.858

523

14.563

3.564

Communistische Partij Holland

553

17.624

7.942

328

244

488

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

1.594

5.274

13.682

466

794

125

Middenstandspartij

1.785

12.976

4.219

1.067

Plattelandersbond (De Boer)

314

1.392

1.385

1.641

Protestantsche Volkspartij

540

1.925

3.096

264

235

159

Christen-democraten

886

5.829

2.513

309

522

402

Vaderlandsch Verbond

1.130

1.872

4.111

682

982

245

Revolutionair arbeiderscomité

462

7.518

2.767

130

221

Democratische partij

520

2.299

3.149

347

517

522

Socialistische Partij

78

1.509

1.113

705

273

Rapaille-partij

4.697

178

Bezuinigingspartij

108

977

678

1.531

353

426

Sport-partij

2.179

1.064

Vrijdenkers

163

2.398

654

434

Actualisten

234

265

843

105

178

97

Pensioenactie

1.050

895

Grondpartij

307

157

Landbouwpartij

1.150

Premievrij Staatspensioen

556

236

Nieuwe Nationale Partij

64

196

279

Wilde Partij

294

Rentetrekkers

206

Vrijzinnige Christenpartij

134

Totaal

162.394

494.118

574.685

105.705

323.911

149.866

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1925, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

28,6

5,0

6,3

4,3

23,7

29,8

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

22,9

32,6

27,8

29,2

22,0

17,7

Anti-Revolutionaire Partij

12,2

21,6

22,8

18,0

13,5

11,7

Christelijk Historische Unie

9,9

9,7

18,1

12,6

14,5

13,3

Vrijheidsbond

7,3

7,3

7,2

6,6

6,0

9,7

Vrijzinnig-Democratische Bond

6,1

11,6

7,0

11,2

6,6

6,0

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,0

0,2

0,4

0,3

2,1

2,5

Plattelandersbond (Braat)

1,4

2,9

2,9

6,2

2,0

1,6

Groep Staalman-Ter Hall

1,4

0,9

0,5

1,0

1,0

1,0

Rooms Katholieke Volks Partij

1,3

0,2

0,5

0,2

1,9

1,4

Communistische Partij Holland

1,2

2,6

0,7

0,4

1,5

0,2

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

1,0

0,9

0,7

0,2

1,0

1,0

Middenstandspartij

0,8

0,3

0,2

0,9

0,3

0,3

Plattelandersbond (De Boer)

0,6

1,8

1,0

6,4

0,8

0,7

Protestantsche Volkspartij

0,5

0,2

1,0

0,4

0,9

1,4

Christen-democraten

0,5

0,3

0,4

1,0

0,3

0,2

Vaderlandsch Verbond

0,4

0,2

0,4

0,2

0,4

0,5

Revolutionair arbeiderscomité

0,4

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

Democratische partij

0,4

0,7

0,2

0,6

0,2

0,4

Socialistische Partij

0,3

0,4

0,6

1,2

0,1

Rapaille-partij

0,2

Bezuinigingspartij

0,2

0,1

0,1

0,1

Sport-partij

0,1

0,2

0,4

Vrijdenkers

0,1

Actualisten

0,1

0,1

0,1

0,1

Pensioenactie

0,1

Grondpartij

0,1

0,1

0,5

0,1

0,0

Landbouwpartij

0,0

Premievrij Staatspensioen

0,0

Nieuwe Nationale Partij

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Wilde Partij

0,0

Rentetrekkers

0,0

Vrijzinnige Christenpartij

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

23,9

20,9

18,4

17,8

77,1

78,9

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

21,4

30,8

26,4

11,5

6,6

13,2

Anti-Revolutionaire Partij

16,9

8,1

15,2

19,3

2,8

0,5

Christelijk Historische Unie

12,7

7,2

10,9

15,7

2,9

0,7

Vrijheidsbond

6,6

8,1

10,2

10,0

1,3

0,6

Vrijzinnig-Democratische Bond

5,1

10,1

4,0

7,1

1,3

1,1

Staatkundig Gereformeerde Partij

4,0

0,5

3,8

8,5

0,6

0,1

Plattelandersbond (Braat)

0,7

0,7

1,4

1,7

0,4

0,2

Groep Staalman-Ter Hall

0,9

1,9

2,3

1,4

0,7

0,6

Rooms Katholieke Volks Partij

2,5

0,7

0,4

0,5

4,5

2,0

Communistische Partij Holland

0,3

2,9

1,1

0,3

0,1

0,3

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

1,0

0,9

1,8

0,4

0,2

0,1

Middenstandspartij

1,1

2,1

0,6

0,3

Plattelandersbond (De Boer)

0,2

0,2

0,2

1,6

Protestantsche Volkspartij

0,3

0,3

0,4

0,2

0,1

0,1

Christen-democraten

0,6

1,0

0,3

0,3

0,2

0,3

Vaderlandsch Verbond

0,7

0,3

0,6

0,6

0,3

0,1

Revolutionair arbeiderscomité

0,3

1,2

0,4

0,1

0,1

Democratische partij

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2

0,3

Socialistische Partij

0,0

0,2

0,1

0,7

0,1

Rapaille-partij

0,6

0,1

Bezuinigingspartij

0,1

0,2

0,1

1,4

0,1

0,2

Sport-partij

0,4

0,1

Vrijdenkers

0,1

0,4

0,1

0,4

Actualisten

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Pensioenactie

0,2

0,1

Grondpartij

0,1

0,0

Landbouwpartij

0,6

Premievrij Staatspensioen

0,1

0,1

Nieuwe Nationale Partij

0,0

0,0

0,0

Wilde Partij

0,0

Rentetrekkers

0,0

Vrijzinnige Christenpartij

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

Scroll naar boven