Inhoud

Geslacht

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922 konden vrouwen in Nederland voor de eerste maal gebruik maken van het in 1919 verkregen actieve kiesrecht.

Zie voor het gebruik door vrouwen van het actief kiesrecht in het bijzonder en het politieke gedrag van vrouwen in het algemeen hoofdstuk A1600.

Scroll naar top