Inhoud

De belangrijkste opinie-weekbladen

In de jaren zeventig is een aantal opinie-weekbladen in financiële moeilijkheden gekomen. De Haagse Post zag zich gedwongen bij het Bedrijfsfonds voor de Pers een lening aan te vragen, de Nieuwe Linie hield in 198l op te verschijnen en Accent, waarvan het eerste nummer in 1966 verscheen, moest in 1978 weer worden opgeheven. In 1974 werd de Tijd van dagblad een wekelijks verschijnend opiniërend magazine dat op 14 september 1990 met HP fuseerde tot HP/De Tijd. In mei 1987 is de naam Elseviers Magazine gewijzigd in Elsevier. Op 1 juli 1988 is Elseviers Weekblad opgegaan in Elsevier. Op 21 september 2002 verscheen het laatste nummer van Hervormd Nederland. Uit de fusie met het blad Bazuin ontstond het Twee-wekelijks verschijnende Volzin, waarvan het eerste nummer op 4 oktober 2002 op de markt kwam. In 1990 fuseerden HP en De Tijd; in mei 2012 werd HP/De Tijd een maandblad.

Onderstaande tabel geeft van de belangrijkste opinie-weekbladen in Nederland de naam, het oprichtingsjaar en het levensbeschouwelijk karakter ten tijde van de oprichting.

Periode

Weekblad

Signatuur

1877 –

De Groene Amsterdammer

socialistisch

1914 – 1990

De Haagsche Post (Haagse Post Magazine)

radicaal-democratisch

1940 –

Vrij Nederland

socialistisch

1945 – 1988

Elseviers Weekblad

liberaal

1945 –

Elsevier(‘s Magazine)

liberaal

1945 – 2002

Hervormd Nederland

hervormd

1946 – 1982

De Nieuwe Linie

katholiek

1966 – 1978

Accent

democratisch-socialistisch

1974 – 1990

De Tijd

katholiek

1990

HP/De Tijd

neutraal

Scroll naar top