Statistieken en sociaal onderzoek

Algemene statistische gegevens over gezinnen en huishoudens (bijv. over huwelijken, geboorten, samenstelling, migratie en echtscheiding) zijn te vinden in verschillende uitgaven van het CBS, zoals het Statistisch Jaarboek (naast de Nederlandse uitgave, ook een Engelse uitgave verkrijgbaar), de persberichten en de Maandstatistiek van de Bevolking. Daarnaast zijn statistische gegevens over demografische, gezins- en huishoudensontwikkelingen te vinden in verschillende publikaties van het SCP, waaronder het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) geeft het blad Demos uit, waarin naast berichten over onderzoek ook statistieken worden gegeven. Het tijdschrift Bevolking en Gezin publiceert niet alleen demografische artikelen, maar ook artikelen over gezinnen, huishoudens, buitenshuis werkende vrouwen en dergelijke.

Voorbeelden van deze publikaties zijn:

  • C. van Praag en W. Uitterhoeve, Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland. De kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport, Nijmegen, 1999. (Engelse titel: 25 years of social change in The Netherlands)
  • SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998, 25 jaar sociale verandering, Rijswijk, 1998
  • J. de Beer, Vruchtbaarheid: trends en prognose, in: Maandstatistiek van de Bevolking CBS, 1997, nr.7, pp. 15-25. 

Een belangrijke bron voor statistische gegevens over gezinnen en huishoudens vormt de steekproef (ongeveer 75.000 respondenten) van het woningbehoefte-onderzoek (WBO), een samenwerkingsproject van het ministerie van VROM en het CBS. Met ingang van 1998 is het onderzoek vernieuwd. Het onderzoek vindt nu jaarlijks plaats, in plaats van vierjaarlijks. Het WBO maakt vanaf 1998 deel uit van het permanent onderzoek leefsituatie (POLS). De onderzoeksverslagen geven eveneens inzicht in ontwikkelingen van gezinnen en huishoudens. Ook monografische onderwerpen, zoals de woonsituatie van ouderen en de woonsituatie in relatie tot leefbaarheid en mobiliteit van huishoudens komen aan de orde. De meest recente publicatie is: CBS/VROM, Woningbehoefte-onderzoek 1998, landelijke kerncijfers, Den Haag, 1999.

Andere gegevens over huishoudens en gezinnen zijn te vinden bij de jaarlijkse bevolkings- en huishoudensprognoses van het CBS. Het inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS, met gegevens van 75.000 huishoudens, levert informatie op over het inkomen van huishoudens en personen. De gegevens zijn gebaseerd op de administratie van de belastingdienst, de studiefinanciering en de huursubsidie. Regelmatig verschijnen bij het CBS en het SCP publikaties over de leefsituatie bij deelpopulaties zoals de jeugd, de ouderen en de allochtonen. In het regelmatig herhaalde onderzoek naar relatievormen in Nederland (ORIN) van het CBS staan vragen naar de samenwoonsituatie en de burgerlijke staat centraal. Zie bijvoorbeeld: J. J. Latten en P. Cuyvers, Relatie- en gezinsvorming in de jaren negentig, Voorburg/Den Haag, 1994.

Scroll naar boven