Inhoud

Kabinet Kappeyne van de Coppello

beëdigd

3-11-1877

ontslag aangeboden

Il- 6-1879

reden aftreden

Weigering van de Koning om machtiging te verlenen tot de indiening Van een voorstel tot grondwetsherziening. De weigering van de Koning steunde hierop dat de ministerraad verdeeld was over de voorgenomen grondwetsherziening.

afgetreden

20-8-1879

zittingsduur kabinet

655 dagen

Ministers

BtZ

Mr. W. baron van Heeckeren van Kell

J

Mr. H. J. Smidt

BnZ

Mr. J. Kappeyne van de Coppello

M

Jhr. H. O. Wichers

F

Mr. J. G. Gleichman

O

J. K. H. de Roo van Alderwerelt (3-11-1877 – 30-12-1878) Reden aftreden: overleden.

Jhr. H. O. Wichers (a.i.) (29-6-1878 – 1-2-1879) (zie M)

J. C. C. den Beer Poortugael (1-2-1879 – 20-8-1879)

Jhr. H. O. Wichers (a.i.) (1-2-1879 – 14-2-1879) (zie boven)

WHN

Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet (8-11 – 1 877 – 20-8-1879)

K

Mr. P. P. van Bosse (3-11-1877 – 21-2-1879) Reden aftreden: overleden.

Jhr. H. O. Wichers (a.i.) (21-2-1879 – 12-3-1879) (zie M en 0)

O. van Rees (12-3-1879 – 20-8-1879)

Scroll naar top