Voorzitters van waterschappen

Voorzitters van Waterschappen worden door de minister van Verkeer en Waterstaat benoemd, op voordracht van de besturen van de waterschappen. In 1991 waren er vijf vrouwelijke voorzitters op een totaal van 121 Waterschappen. In 1999 is dat aantal gedaald tot twee, maar nu op een totaal van 66 Waterschappen. Zie: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Voortgangsrapportage Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur, 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998;1999. 

Scroll naar boven