Inhoud

Kabinet Kok II

beëdigd

3- 8-1998

ontslag aangeboden

16-4-2002

reden aftreden

De minister-president besloot zijn ontslag aan te bieden omdat zijns inziens de ernst van op 10 april 2002 gepubliceerde bevindingen van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over de val van de enclave Srebrenica in juli 1995 en waarvoor opeenvolgende kabinetten verantwoordelijkheid hebben gedragen, niet zonder politieke consequenties mocht blijven. De overige ministers en staatssecretarissen besloten daarop eveneens hun ontslag aan te bieden, waarvoor voor de Minister van Defensie als aanvullende overweging de conclusie van het NIOD inzake de tekortschietende informatievoorziening gold.

tussentijdse crisis

Het kabinet had eerder – 19 mei 1999 – collectief ontslag aangeboden nadat een wijziging van de Grondwet om een correctief wetgevend referendum mogelijk te maken in tweede lezing in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid had behaald. Op 21 mei 1999 werd Mr. H. D. Tjeenk Willink benoemd tot informateur met als opdracht spoedig de mogelijkheden te onderzoeken om de paarse coalitie voort te zetten. Nadat de informateur geconcludeerd had, dat op basis van de gemaakte afspraken tijdens het informatie-onderzoek de samenwerking binnen de coalitie van PvdA, VVD en D66 kon worden voortgezet, trok het kabinet de ontslagaanvragen op 8 juni 1999 in.

afgetreden

22-7-2002

zittingsduur kabinet

1449 dagen

Formatie

8-5-1998:

Mr. K.G. de Vries

informateur

PvdA

14-5-1998:

W. Kok

informateur

PvdA

Drs. G. Zalm

informateur

VVD

Mevr. dr. E. Borst-Eilers

informateur

D66

20-7-1998:

W. Kok

formateur

PvdA

duur formatie:

87 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

6 PvdA, 6 VVD, 3 D66

staatssecretarissen:

7 PvdA, 5 VVD, 2 D66

Ministers

MP

W. Kok

PvdA

1e Vice-MP

A. Jorritsma-Lebbink

VVD

2e Vice-MP

Dr. E. Borst-Eilers

D66

AZ

W. Kok (zie MP)

PvdA

BtZ

J.J. van Aartsen

VVD

J

Mr. A.H. Korthals

VVD

BZK

Dr. A. Peper (3-8-1998 – 13-3-2000) Reden aftreden: de onverenigbaarheid van het belang van het openbaar bestuur met de wens om in vrijheid te (kunnen) reageren op de bevindingen van een onderzoek dat een commissie uit de gemeenteraad van Rotterdam uitvoerde naar de bestuurskosten van onder andere ex-burgemeester Peper.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 399-421.

PvdA

Mr. R.H.L.M. van Boxtel (a.i.) (13-3-2000 – 24-3-2000)

D66

Mr. K.G. de Vries (24-3-2000)

PvdA

OCW

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

VVD

Fin

Drs. G. Zalm

VVD

D

Mr. F.H.G. de Grave

VVD

VROM

Drs. J.P. Pronk

PvdA

VW

mevr. T. Netelenbos

PvdA

EcZ

A. Jorritsma-Lebbink (zie Vice-MP)

VVD

LNV

Drs. H. H. Apotheker (3-8-1998 – 7-6-1999) Reden afreden: onvoldoende politiek draagvlak voor het inzetten van alternatief beleid voor de varkenshouderij.
A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 139-159

D66

Mr. L. J. Brinkhorst (8-6-1999)

D66

SZW

Mr. K.G. de Vries (3-8-1998 – 24-3-2000) Reden aftreden: benoeming tot minister van BZK

PvdA

Dr. W.A.F.G. Vermeend (24-3-2000)

PvdA

VWS

Dr. E. Borst-Eilers (zie Vice-MP)

D66

ZP

mevr. Mr. E.L. Herfkens (ontwikkelingssamenwerking)

PvdA

ZP

Mr. R.H.L.M. van Boxtel (grote steden- en integratiebeleid)

D66

Staatssecretarissen

BtZ

Drs. D.A. Benschop

PvdA

J

Dr. M.J. Cohen (3-8-1998 – 2-1-2001) Reden aftreden: benoeming tot burgemeester van Amsterdam.

PvdA

Mr. N.A. Kalsbeek-Jasperse (2-1-2001)

PvdA

BZK

Drs. G.M. de Vries

VVD

OCW

mevr. Drs. K.Y.I.J. Adelmund

PvdA

OCW

Dr. F. van der Ploeg

PvdA

Fin

Dr. W.A.F.G. Vermeend (3-8-1998 – 24-3-2000) Reden aftreden: benoeming tot minister van SZW.

PvdA

Drs. W.J. Bos (24-3-2000)

PvdA

D

H.A.L. van Hoof

VVD

VROM

J.W. Remkes

VVD

VW

mevr. Drs. J.M. de Vries

VVD

EcZ

Drs. G. Ybema

D66

LNV

mevr. G.H. Faber

PvdA

SZW

Drs. J.F. Hoogervorst

VVD

SZW

Mr. A.E. Verstand-Bogaert

D66

VWS

mevr. A.M. Vliegenthart

PvdA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 97 (65%)

Zie over de kabinetten Kok-I en Kok-II: K. Peters, Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002, Uitgeverij Boom, 2015.

Scroll naar top