Inhoud

Kabinet Lubbers III

beëdigd

7-11-1989

ontslag aangeboden

2-5-1994

afgetreden

22-8-1994

zittingsduur kabinet

1749 dagen

Formatie

8-9-1989

Drs. J. de Koning

informateur

CDA

13-9-1989

Drs. R.F.M. Lubbers

informateur

CDA

27-10-1989

Drs. R.F.M. Lubbers

formateur

CDA

duur formatie:

61 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

7 CDA, 7 PvdA

staatssecretarissen:

6 CDA, 5 PvdA

Ministers

MP

Drs. R.F.M. Lubbers (sedert 28-5-1994 tevens belast met koninkrijksaangelegenheden)

CDA

Vice-MP

W. Kok

PvdA

Az

Drs. R.F.M. Lubbers (zie MP)

CDA

Btz

Mr. H. van den Broek (7-11-1989 – 2-1-1993) Reden aftreden: benoeming tot lid van de Europese Commissie

CDA

Dr. P.H. Kooijmans (2-1-1993 – 22-8-1994)

CDA

J

Dr. E.H.M. Hirsch Ballin (tevens belast met koninkrijksaangelegenheden) (7-11-1989 – 27-5-1994) Reden aftredden: aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin werd gesteld, dat een nieuwe vormgeving en aansturing van de interregionale rechercheteams dienen te worden overgelaten aan een volgend kabinet.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 291-318

CDA

Mr. A. Kosto (28-5-1994 – 22-8-1994)

PvdA

BnZ

mevr. Drs. C.I. Dales (7-11-1989 – 10-1-1994) Reden aftreden: overleden

PvdA

Dr. E.H.M. Hirsch Ballin (10-1-1994 – 18-1-1994)

CDA

Drs. E. van Thijn (18-1-1994 – 27-5-1994) Reden aftreden: aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin werd gesteld, dat een nieuwe vormgeving en aansturing van de interregionale rechercheteams dienen te worden overgelaten aan een volgend kabinet
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 291-318

PvdA

D.IJ.W. de Graaf-Nauta (28-5-1994 – 22-8-1994)

CDA

On

Dr. ir. J.M.M. Ritzen

PvdA

Fin

W. Kok (zie Vice-MP)

PvdA

D

A.L. ter Beek (7-11-1989 – 6-2-1991) Reden aftreden: tijdelijk van zijn functie ontheven wegens gezondheidsredenen

PvdA

Drs. J.P. Pronk (a.i.) (6-2-1991 – 3-3-1991);

PvdA

A.L. ter Beek (3-3-1991 – 22-8-1994)

PvdA

VROM

J.G.M. Alders

PvdA

VW

J.R.H. Maij-Weggen (7-11-1989 – 15-7-1994) Reden aftreden: benoeming tot lid van het Europees Parlement

CDA

Dr. J.E. Andriessen (15-7-1994 – 22-8-1994)

CDA

EcZ

Dr. J.E. Andriessen

CDA

LNV

Ir. G.J.M. Braks (7-11-1989 – 19-9-1990) Reden aftreden: onvoldoende vertrouwen van de leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer in het visserijbeleid van de minister.
A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 261-274, zie ook: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp.221-230.

CDA

Dr. B. de Vries (a.i.) (19-09-1990 – 28-9-1990);

Drs. P. Bukman (28-09-1990 – 22-8-1994)

CDA

SZW

Dr. B.de Vries

CDA

WVC

mevr. Drs. H. d’Ancona (7-11-1989 – 15-7-1994) Reden aftreden: benoeming tot lid van het Europees Parlement

PvdA

Dr. ir. J.M.M. Ritzen (15-7-1994 – 22-8-1994)

PvdA

ZP

Drs. J.P. Pronk (ontwikkelingssamenwerking)

PvdA

Staatssecretarissen

BtZ

P. Dankert (7-11-1989 – 15-7-1994) Reden aftreden: benoeming tot lid van het Europees Parlement

PvdA

J

Mr. A. Kosto (7-11-1989 – 28-5-1994) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Justitie

PvdA

BnZ

D.IJ.W. de Graaff-Nauta (7-11-1989 – 28-5-1994) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Binnenlandse Zaken

CDA

On

Drs. J. Wallage (7-11-1989 – 1-6-1993) Reden aftreden: benoeming tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

PvdA

Dr. R.J. in ’t Veld (9-6-1993 – 18-6-1993) Reden aftreden: discussies rond zijn persoon, onder meer over zijn vroegere bijbanen.
Z
ie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 385-397

PvdA

Dr. M.J. Cohen (2-7-1993 – 22-8-1994)

PvdA

F

Drs. M.J.J. van Amelsvoort

CDA

D

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (7-11-1989 – 1-6-1993) Reden aftreden: ontslag verleend wegens zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Limburg

CDA

A.B.M. Frinking (1-6-1993 – 22-8-1994)

CDA

VROM

Drs. E. Heerma

CDA

EcZ

Drs. P. Bukman (7-11-1989 – 28-9-1990) Reden aftreden: benoeming tot minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

CDA

mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy (28-9-1990 – 22-8-1994)

CDA

SZW

E. ter Veld (7-11-1989 – 4-6-1993) Reden aftreden: ontbreken van voldoende vertrouwen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA in haar politiek functioneren.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 275-289

PvdA

Drs. J. Wallage (7-6-1993 – 22-8-1994)

PvdA

WVC

Drs. H.J. Simons (7-11-1989 – 10-3-1994) Reden aftreden: verkiezing tot lid van de gemeenteraad van Rotterdam

PvdA

LNV

Drs. J.D. Gabor (28-9-1990 – 22-8-1994)

CDA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 103 (69%)

Scroll naar top