Uitslag 1986 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1986, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

PvdA 2.271.122 137.699 127.085 105.949 171.045 27.698 264.239
CDA 2.192.065 70.174 112.338 62.466 213.125 22.471 281.094
VVD 1.258.127 41.469 45.258 43.752 71.566 14.595 139.579
Onafhankelijk 914.377 18.576 30.924 23.471 33.536 3.945 89.981
PAK 356.195 9.704 14.697 5.888 19.594 5.646 43.555
D66 281.396 10.542 5.774 6.011 16.832 5.917 25.366
PCG 132.312 995 5.706 2.981 3.973 2.224 21.513
Overige 124.600 3.885 1.290 1.657 3.938 2.143 10.624
SGP 102.485 818 12.951 1.652 26.613
GPV 52.749 15.938 3.683 4.175 14.705 1.935 1.396
PSP 31.215 6.314 545 2.305
CPN 31.051 10.386 303 880 424
RPF 30.374 2.128 2.168 172 11.306 647 5.138
GG 21.483 2.765 2.910 3.961
RK
16.443
PPR
12.501 232 1.874 553 720
PC
10.311 426 1.580 1.587 777 1.579
Totaal 7.838.806 331.001 351.624 256.754 579.487 91.063 918.087

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1986, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg)

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
PvdA 2.271.122 124.028 399.786 521.977 54.734 222.160 114.722
CDA 2.192.065 150.672 278.399 401.219 55.942 350.007 194.158
VVD 1.258.127 108.287 253.864 318.900 35.483 134.690 50.684
Onafhankelijk 914.377 17.195 82.734 70.063 18.073 303.167 222.712
PAK 356.195 27.626 95.685 69.226 3.484 39.534 21.556
D66 281.396 26.690 67.766 76.829 4.925 26.641 8.103
PCG 132.312 16.918 7.946 57.536 11.641 879
Overige 124.600 6.878 25.043 39.529 993 24.087 4.533
SGP 102.485 13.220 1.160 28.087 13.211 4.773
GPV 52.749 5.849 1.952 3.116
PSP 31.215 8.769 7.911 536 153 2.540 2.142
CPN 31.051 2.761 14.415 1.750 132
RPF 30.374 506 216 6.019 409 1.665
GG 21.483 2.053 676 5.010 4.108
RK
16.443 408 13.801 2.234
PPR
12.501 3.707 596 1.385 1.471 450 1.533
PC
10.311 1.501 1.148 1.051 662
Totaal 7.838.806 517.068 1.239.297 1.602.233 200.651 1.129.164 622.377

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1986, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

PvdA 28,97 41,60 36,14 41,26 29,52 30,42 28,78
CDA 27,96 21,20 31,95 24,33 36,78 24,68 30,62
VVD 16,05 12,53 12,87 17,04 12,35 16,03 15,20
Onafhankelijk 11,66 5,61 8,79 9,14 5,79 4,33 9,80
PAK 4,54 2,93 4,18 2,29 3,38 6,20 4,74
D66 3,59 3,18 1,64 2,34 2,90 6,50 2,76
PCG 1,69 0,30 1,62 1,16 0,69 2,44 2,34
Overige 1,59 1,17 0,37 0,65 0,68 2,35 1,16
SGP 1,31 0,23 2,23 1,81 2,90
GPV 0,67 4,82 1,05 1,63 2,54 2,12 0,15
PSP 0,40 1,91 0,09 0,25
CPN 0,40 3,14 0,09 0,97 0,05
RPF 0,39 0,64 0,62 0,07 1,95 0,71 0,56
GG 0,27 0,84 0,50 0,43
RK
0,21
PPR 0,16 0,09 0,32 0,59 0,08
PC
0,13 0,13 0,45 0,27 0,85 0,17
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1986, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg)

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
PvdA 28,97 23,99 32,26 32,58 27,28 19,67 31,20
CDA 27,96 29,14 22,46 25,04 27,88 31,00 18,43
VVD 16,05 20,94 20,48 19,90 17,68 11,93 8,14
Onafhankelijk 11,66 3,33 6,68 4,37 9,01 26,85 35,78
PAK 4,54 5,34 7,72 4,32 1,74 3,50 3,46
D66 3,59 5,16 5,47 4,80 2,45 2,36 1,30
PCG 1,69 3,27 0,64 3,59 5,80 0,08
Overige 1,59 1,33 2,02 2,47 0,49 2,13 0,73
SGP 1,31 2,56 0,09 1,75 6,58 0,42
GPV 0,67 1,13 0,16 0,19
PSP 0,40 1,70 0,64 0,03 0,08 0,22 0,34
CPN 0,40 0,53 1,16 0,11 0,07
RPF 0,39 0,10 0,02 0,38 0,20 0,15
GG 0,27 0,40 0,05 0,31 0,36
RK
0,21 0,08 1,22 0,36
PPR 0,16 0,72 0,05 0,09 0,73 0,04 0,25
PC
0,13 0,29 0,09 0,07 0,06
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven