Inhoud

Oplagecijfers

Hieronder volgt een aantal oplagecijfers. De eerstetabel bevat gegevens over de totale dagbladpers in Nederland, de tabellen daaronder geven het aantal abonnees weer van de nationale dagbladen. Tot en met 1990 zijn de gegevens rechtstreeks afkomstig van het CEBUCO; vanaf 1991 is de opsomming uit De Journalist (eveneens gebaseerd op het CEBUCO) gebruikt. Voor deze tabellen geldt, dat het CEBUCO tot en met 1997 de „betaalde oplage” berekende. Bij deze methode werd de losse verkoop berekend op basis van een gemiddelde over 12 maanden. De abonnementen werden gemeten in september. Vanaf 1998 gebruikt het CEBUCO een andere rekenmethode: de „effectieve oplage”. Bij de abonnementen wordt nu een jaargemiddelde gemeten.

Totale betaalde oplage van de dagbladpers in Nederland, landelijk en regionaal. 

Jaar

Oplage totale

dagbladpers

Oplage landelijke

dagbladpers

Oplage regionale

dagbladpers

1963

3.400.839

1.454.216

1.946.623

1964

3.466.650

1.501.633

1.965.017

1965

3.565.399

1.548.667

2.016.732

1966

3.654.773

1.606.344

2.048.429

1967

3.801.850

1.652.830

2.149.020

1968

3.896.589

1.683.185

2.213.404

1969

3.986.314

1.736.522

2.249.792

1970

4.153.249

1.836.586

2.316.663

1971

4.137.527

1.775.822

2.361.435

1972

4.079.762

1.591.266

2.488.496

1973

4.139.263

1.669.503

2.469.760

1974

4.235.665

1.729.928

2.505.737

1975

4.252.405

1.770.384

2.482.021

1976

4.301.195

1.783.024

2.518.171

1977

4.376.927

1.812.265

2.564.662

1978

4.483.022

1.807.866

2.622.236

1979

4.560.654

1.886.149

2.674.505

1980

4.646.960

1.913.955

2.733.005

1981

4.690.411

1.938.703

2.751.708

1982

4.610.096

1.953.776

2.656.320

1983

4.493.004

1.837.009

2.655.995

1984

4.366.247

1.864.936

2.501.311

1985

4.475.445

1.877.917

2.597.528

1986

4.517.803

1.905.409

2.612.394

1987

4.558.098

1.931.215

2.626.883

1988

4.590.309

1.970.528

2.619.781

1989

4.597.282

1.982.533

2.614.749

1990

4.627.374

2.011.705

2.615.669

1991

4.629.381

2.023.860

2.605.521

1992

4.639.110

2.033.017

2.606.093

1993

4.673.570

2.078.474

2.595.096

1994

4.695.589

2.101.908

2.593.681

1995

4.697.509

2.098.513

2.598.996

1996

4.696.157

2.105.754

2.590.403

1997 1

4.691.037

2.118.878

2.572.159

1997 2

4.457.550

2.049.589

2.407.961

1998

4.460.931

2.021.268

2.439.663

1999

4.461.308

2.008.624

2.407.684

2000

4.367.871

2.002.024

2.365.847

2001

4.323.544

1.966.706

2.356.838

2002

4.237.355

1.929.681

2.307.674

2003 3

4.137.163

1.874.856

2.262.307

2004

3.996.306

1.808.485

2.187.821

2005

3.814.193

1.735.943

2.078.250

2006

3.655.060

1.962.611

1.692.449

2012

3.221.384

1.791.917

1.429.467

1 Het cijfer voor 1997 volgens de methode van de „betaalde oplage”.

2 Het cijfer voor 1997 volgens de methode van de „effectieve oplage”.Bron: De Nederlandse Dagbladpers, jaarverslag 1972, cijfers per 1 december; vanaf 1973: De Journalist, diverse jaren.

3 Het cijfer vanaf 2003 volgens de methode van de “verspreide oplage”: abonnementen, losse verkoop en overie, gratis verspreiding.

Aantal betalende abonnees van nationale dagbladen, 1973-1990.

Jaar

Algemeen Dagblad

NRC/Handelsblad

Nieuws van de Dag

Het Parool

De Telegraaf

Trouw

De Tijd

De Volkskrant

Totaal

1973

195.483

84.714

177.548

156.900

324.429

96.461

72.936

163.800

1.272.271

1974

207.175

84.051

176.591

156.400

341.508

89.133

62.378

164.500

1.282.186

1975

217.593

92.777

172.169

154.700

356.872

138.255

169.700

1.302.066

1976

224.414

94.546

165.462

154.300

365.231

132.500

181.200

1.317.653

1977

232.556

98.595

160.444

156.700

380.122

131.600

185.100

1.345.117

1978

251.957

104.782

157.205

153.900

398.348

130.700

192.200

1.389.092

1979

255.695

110.985

153.120

150.900

410.936

131.500

194.600

1.407.736

1980

261.126

123.315

148.120

148.400

417.610

131.600

195.600

1.425.771

1981

266.366

128.785

135.360

144.400

431.650

126.900

195.100

1.428.561

1982

275.062

136.130

94.090

134.600

460.860

123.600

196.900

1.421.242

1983

267.588

144.906

55.900

129.900

493.200

118.100

202.600

1.412.194

1984

271.680

153.279

51.700

127.800

491.900

116.600

207.900

1.420.859

1985

278.908

162.869

51.900

121.700

497.900

114.400

214.700

1.442.377

1986

287.000

174.600

53.100

92.000

502.000

113.500

223.500

1.445.700

1987

298.900

183.700

52.350

86.000

502.000

110.000

230.200

1.463.150

1988

307.700

196.100

52.350

79.000

514.000

110.300

242.300

1.501.750

1989

308.000

205.700

52.400

74.000

519.400

111.200

256.000

1.526.700

1990

315.500

214.900

51.600

72.000

525.800

110.800

264.800

1.555.400

Jaar

De Telegraaf

Algemeen Dagblad

(vanaf 1.9.2005: AD)

De Volkskrant

NRC Handelsblad

Trouw

Het Parool

Reformatorisch

Dagblad

Nederlands

Dagblad

Totaal

1991

534.750

315.100

272.800

219.400

111.200

88.400

52.977

25.496

1.620.123

1992

541.750

313.000

281.500

227.800

111.600

89.500

53.363

26.347

1.644.860

1993

547.250

323.500

289.500

239.300

112.000

90.100

55.059

27.347

1.684.056

1994

551.900

323.454

293.200

246.240

112.500

91.500

55.382

28.439

1.702.615

1995

557.550

315.594

296.250

250.089

112.400

90.800

56.357

29.556

1.708.596

1996

561.520

317.656

305.100

252.248

112.400

84.000

56.661

29.977

1.719.562

1997 1

570.156

317.214

309.600

255.762

112.600

85.350

57.337

30.232

1.738.251

1997 2

762.400

391.893

345.732

265.630

111.952

84.157

57.581

30.244

2.049.589

1998

802.500

396.910

350.850

269.667

112.422

90.040

58.032

30.877

2.111.308

1999

808.300

370.024

352.898

271.532

114.690

90.361

58.216

32.964

2.098.985

2000

808.300

359.923

346.377

271.082

125.547

89.246

58.042

32.033

2.090.550

2001

808.446

335.364

335.769

267.244

128.144

89.293

38.781

32.958

2.035.999

2002

795.384

320.303

328,931

268.486

123.788

87.774

39.368

33.441

1.997.475

2003 3

776.004

303.471

322.926

262.422

116.986

82.447

59.141

33.906

1.957.303

2004

752.721

287.778

308.454

256.721

108.531

85.729

59.484

34.796

1.894.214

2005

724.762

269.914 4

292.634

247.248

107.981

86.585

59.050

34.354

1.822.528 4

2006

714.563

524.974 4

284.801

239.211

108.435

86.656

57.427

33.200

2.049.267 4

2007

674.787

476.381

270.510

226.879

109.128

87.232

57.005

32.588

1.934.510

2008

666.555

458.491

260.915

216.126

108.145

87.424

56.215

32.282

1.886.153

2009

672.460

443.437

258.016

205.024

107.358

87.519

55.114

30.345

1.859.273

2010

648.958

442.962

262.183

200.723

106.440

87.658

53.629

30.150

1.832.703

2011

618.876

429.291

159.968

201.619

103.035

79.360

52.529

28.038

1.672.716

2012

596.148

422.946

254.502

200.040

104.032

72.033

50.810

26.228

1.726.739

Noten:

1 Het cijfer voor 1997 volgens de methode van de „betaalde oplage”.

2 Het cijfer voor 1997 volgens de methode van de „effectieve oplage”.

3 Het cijfer vanaf 2003 volgens de methode van de “verspreide oplage”: abonnementen, losse verkoop en overie, gratis verspreiding.

4 Het Algemeen Dagblad is per 1 september 2005 samen gegaan met zeven regionale kranten (Utrechts Nieuwsblad; Amersfoortse Courant; Haagsche Courant; Goudsche Courant; De Dordtenaar; Rijn en Gouwe; Rotterdams Dagblad).  Het Algemeen Dagblad en deze zeven regionale kranten behaalden voor 2005 een gezamenlijke oplage van 597.454. De stijging van de oplagecijfers van 2006 tov 2005 zoals die uit de tabel blijkt wordt veroorzaakt doordat het cijfer 2005 alleen de oplage van het Algemeen Dagblad weergeeft en niet de oplage van het Algemeen Dagblad en de zeven genoemde regionale dagbladen. Als daar wél rekening mee wordt gehouden gaat het niet om een oplagestijging maar om een oplagedaling van 72.480 (597.454 minus 524.974) in 2006 t.o.v. 2005. Als voor het totaalcijfer 2005 hiermee rekening wordt gehouden dient het cijfer voor 2006 (2.049.267) te worden vergeleken met 2.150.068 voor 2005.

Zie voor de oplagecijfers van vrijwel alle periodieken in Nederland het reeds genoemde, twee maal per jaar verschijnende, Handboek van de Nederlandse pers en publiciteit. Gedrukte Media, Nijgh Periodieken. Dit werk bevat verder: een overzicht van de Cebuco-gebieden, een alfabetische naamlijst van alle bladen, een branche-register, en een overzicht van de dagblad redactie- en advertentie-combinaties.

Scroll naar top