Inhoud

Apostolische beweging

De Apostolische beweging omvat in Nederland een negental kerkgenootschappen, waarvan Het Apostolisch Genootschap (met bijna 100 gemeenten en circa 22.000 leden) en de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland (eveneens bijna 100 gemeenten, circa 13.000 leden) de grootste zijn. De Hersteld Apostolische Zendingskerk in Nederland heeft gemeenten in een tiental plaatsen, de Katholiek Apostolische Gemeente in zeven. Samen met de overige vijf apostolische genootschappen tellen zij ongeveer 50 gemeenten en circa 3750 leden.

Apostolischen nemen de Bijbel aan als enige grondslag voor het geloof en Jezus Christus als hoofd van de Kerk; zij geloven dat alle mensen zalig kunnen worden en verwachten de spoedige wederkomst van de Heer. Zij aanvaarden het profetisch leiderschap van hun apostel.

Adressen:

 • Apostolisch Genootschap, Jacob van Lenneplaan 12, 3741 AR Baarn
  Periodiek: De Stroom.
 • Hersteld Apostolische Zendingskerk in Nederland, Hogerbeetsstraat 32, 2242 TR Wassenaar
  Periodiek: De Stem van de Laatste Bazuin.
 • Katholiek Apostolische Gemeente, le De Riemerstraat 3, 2513 CT ’s-Gravenhage
 • Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73-1, Postbus 778, 3800 AT Amersfoort
  Periodiek: Onze Familie; Kern Gedachten.

Literatuur:

 • M.L. Brand, De Apostolischen, Kampen (serie: Wegwijs)
 • M.J. Tang, „De apostolische geloofsgemeentschappen in Nederland”, in: Religieuze bewegingen in Nederland, 8 (1984), pp. 7-45
 • De zegen van de twijfel. Gedenkboek t.g.v. het 30-jarig jubileum van onze geliefde Apostel (L. Slok, 1904-1984; Apostolisch Genootschap), z.p., 1976.
Scroll naar top