Uitgave kamerstukken

Sinds 1849 wordt er van het verhandelde in de Staten-Generaal door stenografen een woordgetrouw verslag gemaakt.

Aanvankelijk verschenen er vanaf 1814 tot het zittingsjaar 1846-1847 in de Staatscourant slechts zeer beperkte verslagen van de discussies in de Tweede Kamer.

Van deze jaren zijn in de loop van de tweede helft van de vorige eeuw toch zo volledig mogelijke verslagen samengesteld als gevolg van een besluit van de Tweede Kamer in comité-generaal van juli 1857.

Deze uitgaven werden verzorgd door: de Algemeene Landsdrukkerij (1814 t/m 1831 -1832 en 1846-1847), Martinus Nijhoff (1832-1833, 1843-1844 t/m 1845-1846) en de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij (1833-1834 t/m 1842-1843).

Vanaf het zittingsjaar 1847-1848 verschenen er jaarlijks Handelingen die de volledige verslagen van de vergaderingen en de tekst van de kamerstukken bevatten. Deze uitgaven verschenen tot het zittingsjaar 1878-1879 als Bijblad tot de Nederlandsche Staatscourant. In 1878 werd deze formele band tussen Handelingen en Staatscourant beëindigd, nadat reeds in 1849 de zorg voor het openbaar maken van de kamerstukken van de regering op de Staten-Generaal was overgegaan. Van 1908 tot 1924 zorgde de Tweede Kamer tevens voor een kort verslag, dat verscheen op de avond van de dag der vergadering.

De uitgave van de kamerstukken werd van 1847-1848 tot 1946 verzorgd door de Algemeene Landsdrukkerij, van 1946-1947 tot 1974-1975 door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf en sindsdien door de Staatsuitgeverij, resp. SDU Uitgevers.

Op www.overheid.nl zijn vanaf 1995 alle parlementaire stukken te vinden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer met de Koninklijke Bibliotheek samengewerkt om 2.400.000 pagina’s Kamerstukken uit de periode 1814-1995 te digitaliseren en online toegankelijk te maken. De Dienst Informatie en Archief (DIA) van de Tweede Kamer heeft vervolgens het beheer hierover overgenomen. Zo is in de wettenbank op overheid.nl nu ook de wetgeving van voor 1995 gelinkt aan de parlementaire behandeling hiervan.

Zie voor een selectie uit de Handelingen: N. Cramer, Wandelingen door de Handelingen, ’s-Gravenhage, 1975.

Zie voorts voor de stenografische dienst:

  • B.J. Bonenkamp, Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar; 150 jaar stenografische dienst der Staten-Generaal, SDU Uitgevers, Den Haag, 1999
  • Wt.J. Bastiaan, Gedenkschrift ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan der Stenografische Inrichting van de beide Kamers der Staten-Generaal, 1849 – 1949, ’s-Gravenhage, 1949

Zie voor de tot 2001 bestaande bevoegdheid van de voorzitter van de Tweede Kamer om onwelvoeglijke passages uit de Handelingen te schrappen: P. Bootsma en A.C. Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer, Amsterdam, 2006.

Scroll naar boven