Inhoud

Commissaris van de Koningin

Het belangrijkste ambt op provinciaal niveau, met een centrale benoeming door de Kroon op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, is dat van Commissaris der Koningin. Sinds 1814 zijn er in Nederland drie vrouwelijke Commissarissen der Koningin geweest: in Drente zijn dit geweest mevrouw A. P. Schilthuis (PvdA), van 1974 tot 1982, en mevrouw M. de Boer (PvdA), van 1992 tot 1994 en in Zuid Holland was dit mevrouw J. M. Leemhuis-Stout (VVD) van 1994 tot 1999.

Zie veder:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Voortgangsrapportage Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur, 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998
  • A. Angerman, „Kwaliteit gaat voor geslacht: mevrouw Leemhuis-Stout, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland”, in: Vrouwenbelangen, jrg. 60, nr. 2, pp. 5-6, 1995.
Scroll naar top