Inhoud

Over macht en invloed

 • M. Jacobs, Politiek in schimmenland : de verhouding tussen Tweede Kamer en demissionair kabinet 1945-2002, Den Haag, 2008
 • B.J. Abels, Medewetgeving en controle. Een institutioneel onderzoek naar de Staten-Generaal 1945-2002, Den Haag, 2004
 • G.D. Minderman, Tweede Kamer en rijksfinanciën. Een studie naar parlementaire sturing van rijksfinanciën in Nederland, Utrecht, 2000
 • G. Visscher, Parlementaire invloed op wetgeving. Inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I, ’s-Gravenhage, 1994
 • J.G. Brouwer, H.G. de Jong en L.F.M. Besselink, Parlement en buitenlands beleid, reeks Publicaties van de Staatsrechtkring nr. 5, Zwolle, 1993
 • G. Visscher, De Kamer als leeuw?, in: Namens, 1989, nr. 4, pp. 13-23
 • G. Visscher, „De stoel van de regering”. Parlementaire invloed voor en na de kentering, in: J. Th. J. van den Berg e.a., Tussen Nieuwspoort en Binnenhof, ’s-Gravenhage, 1989, pp.174-190
 • W. Beck, Parlementaire controle: ritueel of sturingsinstrument?. Een analyse van verhoudingen, wisselwerkingen en mechanismen in het politieke proces, Assen, 1987
 • H.H.M. Sondaal, De Nederlandse verdragspraktijk, ´s-Gravenhage, 1986
 • R. A. Koole (red.), Binnenhof binnenste buiten: slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie, Weesp, 1986
 • H. M. Franssen, Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken, Assen, 1982
 • R. J. Jue, De macht van het parlement, in: J. J. A. Thomassen (red.) Demokratie, theorie en praktijk, Alphen aan den Rijn, 1981, pp. 215-236
 • J. v. Putten (red.), Haagse machten, ’s-Gravenhage,1980
 • M. P. C. M. van Schendelen, Terugtred van de wetgever, Groningen,1977
 • A. v.d. Hek, De parlementaire bemoeienis met het buitenlands beleid, in: W. F. van Eekelen (e.a.), Parlement, partijen en buitenlandse politiek, een discussie, Baarn,1977
 • E. L. Berg, Wanneer bepaalt het parlement nu eigenlijk het overheidsbeleid?, in: Bestuurswetenschappen, 31 (1977), pp. 230-242
 • A. Vondeling, Tweede Kamer, lam of leeuw?, Amsterdam, 1976
 • W. Albeda, Macht en onmacht van het parlement, in: A.R. Staatkunde, 41 ( 1971), pp. 144-159
 • N. Cramer, Evenwicht en overwicht, de verhouding van regering en volksvertegenwoordiging in de parlementaire geschiedenis, Assen, 1969
 • F.A. de Graaff, Verhouding van regeering en parlement, Purmerend, 1930.
Scroll naar top