Lijst van deelnemende partijen

50PLUS

Actualisten

Algemeen Belang

Algemeene Arbeidersbond

Ad Bos Collectief

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

Algemeene Nederlandse Huurdersbond

Algemene Bejaarden Partij Nederland

Algemeene Democratische Unie

Actie Bouwman

Algemeen Democratische Partij

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

Algemeen Ouderen Verbond

Algemeen Ouderen Verbond/Unie 55+

Amsterdamse Politie- en Brandweerpartij

Anti Europa Partij

Anti-crisis Partij

Anti Revolutionairen ’85

Anti-Revolutionaire Partij

Anti-stemdwangpartij

Algemene Staatspartij

‘Alliantie Vernieuwing en Democratie’

Algemeen Vrijzinnige Partij

Anti-Woningnood Aktie

Algemene Welvaartspartij

Anti Werkloosheid Partij

Bejaarden en Arbeidspartij

Bezuinigingsbond

Bezuinigingspartij

Bejaarden Centraal

Bond van Belastingbetalers

Bond van Christen-Socialisten

Boerenpartij

Bejaardenpartij 65+

Bejaardenpartij Algemeen Belang

Binding Rechts

Bruggroep (Dissidente Communisten, lijst Wagenaar)

Lijst Brummer

Bond van Vrije Liberalen

Centrale Democratische Arbeiderspartij

Centrumdemocraten (1989: Lijst Janmaat/Centrumdemocraten)

Christen-Democratisch Appel

Christen-Democratische Partij

Continue Directe Democratie Partij

Christen-Democratische Unie (1963)

Christelijk Democratische Unie

Christen-democraten

Christelijk-Historische Unie

Christelijk Nationale Actie

Christelijk-Nationale Volkspartij

Christelijke Arbeiderspartij

Christelijke Nationale Volkspartij vóór monarchale democratie

Centrumpartij

Centrumpartij ” 86

Communistische Partij “Nederland” (in 1937)

Communistische Partij Nederland “De Waarheid” (in 1948)

Communistische Partij van Nederland

CPN (De Visser)

CPN (Wijnkoop)

Christelijk-Sociale Partij

Christelijke Volkspartij

Democraten 2000

Democraten 66

Democraten ’66

Democratisch Actie Centrum

De Conservatieven.nl

Democratische Middenpartij

Duurzaam Nederland

De Nieuwe Partij

Democratische Partij

Democratisch Politiek Keerpunt

Democratisch Socialisten ’70

De Vrede Partij

Economische Bond

Europese Conservatieve Unie

Evangelische Volkspartij

Federatie Bejaardenpartijen Nederland

Federatie Groenen

Federatief Verband

Grote Alliance Partij

GroenLinks

God Met Ons

Grondpartij

Gereformeerd Politiek Verbond

Groep Alberda

Groep Braam

Groep Kuiper

Groep Stoffel

Groep Staalman-ter Hall

Groep Van der Zwaag

Lijst-Griek

De Groenen

Groen Vrij Internet Partij

Handeldrijvende Middenstand

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

Het Kiezers Collectief

Hoofd- en handarbeiders

Humanistische Partij

Huiseigenarenpartij

IdeALISTEN/JIJ

Internationale Kommunistenbond

Internationale Volkspartij

Invalidenpartij

Jong Conservatief Verbond

Lijst-Jusia

Kabouters

Kiesvereniging Aller Belang

Katholiek Democratische Bond

Katholiek Democratische Partij

Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland

Kleine Middenstandspatij

Kleine Winkeliers en Middenstanders

Katholieke Nationale Partij

Kleine Partij

Katholieke Politieke Partij

Kunstenaarspartij

Katholieke Volkspartij

Landbouwpartij

Landsbelangen

Limburgsche Federatie

Lijst Bleeker

Lijst Bongers

Lijsten Braam

Lijst Brinkman

Lijst Busch

Lijst Coppenolie

Lijst Engels

Lijst Groenendaal

Lijst Groothuis

Lijst Van Nunen

Lijst De Ruyter Gz.

Lijst Schouten

Lijst Triesscheijn

Lijst Verweij

Lijst van der Werf

Lijsten van der Zwaag

Lijst- Van Breulen-Grein

Liberaal Democratische Partij

Lijst Eijking

Lijst Grol

Lijst Germaux

Lijst Jacobs

Lijst Michiela

Lijst Verwey

Leefbaar Nederland

Loesje

Libertarische Partij

Libertaristische Partij

Lijst Poortman

Landelijke Partij voor Bejaarden

Lijst Pim Fortuyn

Lijst Potmis

Lijst Rodermond

Lijst Siedenburg

LRVP-het Zeteltje

Lijst Ir. W. Stam

Lijst De Wit

Lijst Wolswinkel

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”

Liberale Staatspartij

Liberale Unie

Liberale Unie / Veilig Verkeer en 100 000 woningen per jaar

Lijst Voogd

Lijst Veldhoen

Lijst van Velzen

Liberale Volkspartij

Lijst Welter

Marktkooplieden

Milieu Defensie Partij 2000+

Middenpartij voor Stad en Land

Middenstandspartij

Middenstandspartij

Nationale Boerenbond

Nationale Werkliedenpartij

Nederland Lokaal

Nederlands Appel

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

Neutraal Blok Middenstanders

Nationaal Verbond voor Arbeidersbelangen

Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht

Nationale Bond van Protestantse Kiezers

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

Nationaal-Socialistische Partij

Nederlandse Christelijke Arbeiderspartij

Nieuwe Communistische Partij

Nieuw-Democratische Partij

Nieuwe Socialistische Partij

Nederlandse Evolutie Partij

Nederlandsche Fascisten Unie

Nieuwe Midden Partij

Neutrale en Koloniale Bond

Nieuwe Katholieke Partij

Nederland Mobiel

Nederlandse Middenstands Partij

Nieuwe Nationale Partij

Nederlandse Oppositie Unie

Neutrale Partij

Neutrale Volkspartij

De Noodraad

Nieuwe Roomse Partij

Nationaal-Socialistische Beweging

Nationaal-Socialistische-Nederlandsche-Arbeiderspartij

Nieuw Solidair Ouderen Verbond

Nederland Transparant

Nationale Unie (Algemeen Christelijk)

Nederlandse Volks-Unie

Nationaal Volksfascisme “Zwart Front”

Natuurwetpartij

Onafhankelijke Nationale Groep

Onafhankelijke Socialistische Partij

Onafhankelijke Zakenlui

Opbouw en verbroedering

Oranjefascisten

Onafhankelijke Partij

Partij Algemeen Belang

Partij voor Ambtenaren en Trendvolgers

Patriciërsbond

Partij van de Arbeid

Partij voor Pensioenbelangen

Partij van de Toekomst

Plattelandersbond

Plattelandersbond (Braat)

Plattelandersbond (De Boer)

Proletarische Groep

Partij van de Belastingbetalers

Positief Christelijke Nationale Unie (lijst van Os/Poot)

Partij Democratisch Socialisten

Partij voor de Dieren

Patriottisch Democratisch Appèl

Partij Economisch Appel

Partij Geluk voor Iedereen

Partij voor Landbouw en Middenstand

Partij tot Likwidatie van Nederland

Pensioenactie

Piratenpartij

Premievrij staatspensioen

Plattelandspartij

Partij voor Mens en Spirit

Partij voor de Middengroepen

Partij voor Milieu en Recht

Politie Partij

Progressieve Partij voor Behoud van Milieu, Werk en Maatschappij

Politieke Partij voor Ouderen

Politieke Partij Radikalen

Partij van Rijksgenoten

Partij van het Recht

Protestantsche Volkspartij

Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

Positief Sociaal Democraten

Pacifistisch Socialistische Partij

PSP`92

Partij van de Toekomst

Partij voor Nederland

Partij voor Ongehuwden

Partij voor de Vrijheid

Partij voor Wereldregering Oude SDAP

Politieke Partij NXD

Realisten 81

Rapaille-partij

Ratelband

Recht en Vrijheid

Rentetrekkers

Revolutionair Communistische Partij

Revolutionair arbeiderscomité

Revolutionaire partij

Revolutionair-Socialistische Partij

Republikeinse Volkspartij

RK Boerenpartij

RK Arbeiderspartij

RK Bouwvakarbeiders

Rooms Katholieke Partij Nederland

Roomsch-Katholieke Staatspartij

Rooms Katholieke Volks Partij

Reformatorische Politieke Federatie

Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij

Revolutionair-Socialistische Partij

Rechts-Volkspartij

Senioren 2000

Solidair `93

Socialistiese Arbeiderspartij

SAP – Rebel

Solidariteit Boerenpartij

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

Sociaal-Democratische Volkspartij

Sociaal Democratische Partij

Sociaal-Economische Partij

Staatkundige Federatie

Stichting Gedupeerde Groepen 18+ t/m 65+

Staatkundig Gereformeerde Partij

Socialistische Minderheden Partij

Samen Overleven of Sterven

Socialistische Partij

Socialistiese Partij

Socialistische Unie

SOPN

Sport-partij

Tamara’s Open Partij

Unie 55+

Unionisten-Liga (Welvaartspartij)

Universeele Partij

Vaderlandsche Partij

Vaderlandsch Verbond

Verbond tegen Ambtelijke Willekeur

Verbond van Nationalisten

Partij van communisten in Nederland

Vrije Christelijke Partij

Vrijdenkers

Vrijzinnig-Democratische Bond

Vrijzinnige Christenpartij

Verbond Democratisering Weermacht

Vooruitstrevende Integratie Partij

Vrije Indische Partij

Vrije Indische Partij en Ouderenunie

Voor Algemeen Welzijn

Vooruitstrevende Minderheden Partij

Verbond voor Nationaal Herstel

Volkspartij

Volkswelvaartspartij

De Vrouwenpartij

Volksreferendum

Vrijheidsbond

Vrijheidsbond 1

Vrijheidsbond 2

Vrijheidsbond 3

Verenigde Senioren Partij

Volkspartij voor Vrijheid en Democatie

Volkswelvaartspartij

Wilde partij

Lijst Wissink

Wereld welzijns bewustwording

Zuiderzee Partij

Scroll naar boven