Inhoud

Hoge Colleges van Staat

Eerste en Tweede Kamer worden elders behandeld.

In de Raad van State (vice-president, leden/staatsraden, exclusief staatsraden in buitengewone dienst) hebben tot nu toe negen verschillende vrouwen als lid/staatsraad zitting gehad, terwijl nog geen vrouw vice-president is geweest.

Deze vrouwen zijn: Mr. A.E.Ribbius-Peletier (1959-1966); Mr. J. Zeelenberg (1967-1978); Mr. A.P. Schilthuis (1982-1988), Mr. L.A. Barendsen-Cleveringa (1979- ), M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (1983- ), Mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1978- ), Mr. A. Kappeyne van de Coppello (1988-1990), Mr. W.M.G. Eekhof-de Vries (1988- ), Mr. C.M. Ligtelijn- van Bilderbeek (1990- ). In 1999 zijn onder de 26 staatsraden, vijf vrouwen: behalve de hierboven genoemde vrouwen zijn daar nog bijgekomen Drs. M.W.M. Vos-van Gortel (1992-) en Mr. W.C.E. Hamerstern-Schoonderwoerd (1994-).

In de Algemene Rekenkamer (president, leden) heeft tot op heden één vrouw zitting gehad, als lid, Drs. S. J. Stuiveling (1984-1999). In 1999 is zij tot (eerste vrouwelijke) voorzitter van de Algemene Rekenkamer benoemd.

Scroll naar top