Inhoud

Binnenlandse Zaken

Drs. W.K.N. Schmelzer (naam: Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie)

KVP

26-10-1956

22-12-1958

Drs. W.K.N. Schmelzer (naam: Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie)

KVP

22-12-1958

19- 5-1959

Mr. Th.H. Bot

KVP

23-11-1959

24- 7-1963

Drs. Th.J. Westerhout

PvdA

12- 7-1965

22-11-1966

Mr. C. van Veen

CHU

10- 5-1967

6- 7-1971

Drs. A. van Stuijvenberg

DS’70

17- 7-1971

20- 7-1972

W. Polak

PvdA

11- 5-1973

30- 4-1977

Mr. H.E. Koning

VVD

28-12-1977

11- 9-1981

Mevr. drs. S.J. Stuiveling

PvdA

11- 9-1981

29- 5-1982

Drs. G. van Leijenhorst

CDA

11- 9-1981

29- 5-1982

Drs. G. van Leijenhorst

CDA

29- 5-1982

4-11-1982

Drs. M.J.J. van Amelsvoort

CDA

8-11-1982

14- 7-1986

Mevr. D.IJ.W. de Graaf-Nauta

CDA

14- 7-1986

7-11-1989

Mevr. D.IJ.W. de Graaf-Nauta

CDA

7-11-1989

28- 5-1994

Mevr. A.G.M. van de Vondervoort

PvdA

22- 8-1994

3- 8-1998

Mr. J. Kohnstamm

D66

22- 8-1994

3- 8-1998

Zie verder onder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Scroll naar boven