Inhoud

1937

1937 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1937, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

1.170.431

10.741

13.971

4.940

66.181

121.845

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

890.661

56.054

47.555

25.568

53.989

81.648

Anti-Revolutionaire Partij

665.501

46.966

51.109

21.267

41.648

68.557

Christelijk Historische Unie

302.829

13.648

31.909

10.790

30.644

46.349

Vrijzinnig-Democratische Bond

239.502

22.745

24.111

14.221

19.250

24.166

Nationaal Socialistische Beweging

171.137

10.551

3.486

8.936

8.995

16.744

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”

160.260

7.954

7.005

7.142

8.664

17.743

Communistische Partij Nederland

136.026

11.020

6.307

2.193

6.872

4.530

Christelijk Democratische Unie

85.004

18.127

15.667

5.718

12.248

5.030

Staatkundig Gereformeerde Partij

78.619

238

964

202

5.680

13.713

Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij

32.846

1.129

1.556

641

3.949

1.310

Katholiek Democratische Partij

27.665

178

253

411

3.125

2.318

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

24.543

1.252

1.205

243

1.110

1.933

Actie Bouwman

21.191

92

131

9.844

Christelijk Nationale Actie

20.487

126

219

208

2.230

2.810

Algemeen Belang

9.038

2.016

830

268

1.103

489

Nederlandsch Volksfascisme “Zwart Front”

8.178

100

66

69

81

986

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

6.891

152

453

411

392

3.090

Verbond voor Nationaal Herstel

6.270

196

41

87

155

596

Nationaal-Socialistische-Nederlandsche-Arbeiderspartij

998

85

94

Totaal

4.058.077

203.193

206.707

103.407

266.532

423.795

(vervolg)

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

55.722

171.037

180.346

23.243

330.134

192.271

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

48.212

231.533

282.663

18.699

27.769

16.971

Anti-Revolutionaire Partij

49.931

128.506

208.999

27.056

17.561

3.901

Christelijk Historische Unie

20.069

37.232

81.342

18.746

10.496

1.604

Vrijzinnig-Democratische Bond

9.913

62.258

46.956

10.396

4.451

1.035

Nationaal Socialistische Beweging

10.087

44.683

44.636

3.356

7.025

12.638

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”

9.526

35.329

56.327

7.510

2.564

496

Communistische Partij Nederland

3.081

67.341

28.229

752

2.619

3.082

Christelijk Democratische Unie

2.785

15.250

8.693

638

470

378

Staatkundig Gereformeerde Partij

7.569

3.330

34.052

10.543

2.201

127

Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij

709

12.079

10.405

235

604

229

Katholiek Democratische Partij

1.949

5.467

5.502

153

7.184

1.125

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

929

3.137

13.176

686

743

129

Actie Bouwman

46

9.357

1.721

Christelijk Nationale Actie

3.039

1.879

8.641

325

1.010

Algemeen Belang

289

1.321

1.459

452

637

174

Nederlandsch Volksfascisme “Zwart Front”

112

480

617

66

4.948

653

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

126

678

925

220

276

168

Verbond voor Nationaal Herstel

237

1.636

2507

100

263

452

Nationaal-Socialistische-Nederlandsche-Arbeiderspartij

66

243

152

358

Totaal

224.285

823.288

1.015.718

123.176

430.464

237.512

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1937, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

28,8

5,3

6,8

4,8

24,8

28,8

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

21,9

27,6

23,0

24,7

20,3

19,3

Anti-Revolutionaire Partij

16,4

23,1

24,7

20,6

15,6

16,2

Christelijk Historische Unie

7,5

6,7

15,4

10,4

11,5

10,9

Vrijzinnig-Democratische Bond

5,9

11,2

11,7

13,8

7,2

5,7

Nationaal Socialistische Beweging

4,2

5,2

1,7

8,6

3,4

4,0

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”

3,9

3,9

3,4

6,9

3,3

4,2

Communistische Partij Nederland

3,4

5,4

3,1

2,1

2,6

1,1

Christelijk Democratische Unie

2,1

8,9

7,6

5,5

4,6

1,2

Staatkundig Gereformeerde Partij

1,9

0,1

0,5

0,2

2,1

3,2

Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij

0,8

0,6

0,8

0,6

1,5

0,3

Katholiek Democratische Partij

0,7

0,1

0,1

0,4

1,2

0,5

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

0,6

0,6

0,6

0,2

0,4

0,5

Actie Bouwman

0,5

0,0

0,0

0,1

0,0

2,3

Christelijk Nationale Actie

0,5

0,1

0,1

0,2

0,8

0,7

Algemeen Belang

0,2

1,0

0,4

0,3

0,4

0,1

Nederlandsch Volksfascisme “Zwart Front”

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

0,2

0,1

0,2

0,4

0,1

0,7

Verbond voor Nationaal Herstel

0,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Nationaal-Socialistische-Nederlandsche-Arbeiderspartij

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

24,8

20,8

17,8

18,9

76,7

81,0

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

21,5

28,1

27,8

15,2

6,5

7,1

Anti-Revolutionaire Partij

22,3

15,6

20,6

22,0

4,1

1,6

Christelijk Historische Unie

8,9

4,5

8,0

15,2

2,4

0,7

Vrijzinnig-Democratische Bond

4,4

7,6

4,6

8,4

1,0

0,4

Nationaal Socialistische Beweging

4,5

5,4

4,4

2,7

1,6

5,3

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”

4,2

4,3

5,5

6,1

0,6

0,2

Communistische Partij Nederland

1,4

8,2

2,8

0,6

0,6

1,3

Christelijk Democratische Unie

1,2

1,9

0,9

0,5

0,1

0,2

Staatkundig Gereformeerde Partij

3,4

0,4

3,4

8,6

0,5

0,1

Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij

0,3

1,5

1,0

0,2

0,1

0,1

Katholiek Democratische Partij

0,9

0,7

0,5

0,1

1,7

0,5

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

0,4

0,4

1,3

0,6

0,2

0,1

Actie Bouwman

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,7

Christelijk Nationale Actie

1,4

0,2

0,9

0,3

0,2

0,0

Algemeen Belang

0,1

0,2

0,1

0,4

0,1

0,1

Nederlandsch Volksfascisme “Zwart Front”

0,0

0,1

0,1

0,1

1,1

0,3

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Verbond voor Nationaal Herstel

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Nationaal-Socialistische-Nederlandsche-Arbeiderspartij

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

Totaal

100

100

100

100

100

100

Scroll naar top