Inhoud

Nationale dynamiek

Concentreerde de vorige studie zich vrijwel geheel op de internationale dynamiek, de verkenningen van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek concentreren zich op nationale vraagstukken, overigens tegen de achtergrond van internationale dynamiek. In 1998 verscheen het volgende drietal rapporten:

  • Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, Agrosector. Kennis- en innovatieagenda op de kaart. Ambities voor de 21e eeuw, Den Haag, 1998
  • Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, Groene ruimte op de kaart. Kennis- en innovatieagenda. Ambities voor de 21e eeuw, Den Haag 1998
  • Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, Vissector. Kennis- en innovatieagenda. Ambities voor de 21e eeuw, Den Haag, 1998.

De rapporten leggen alledrie een accent op een „netwerkbenadering” als noodzakelijke voorwaarde voor kennisontwikkeling en innovatie. Doorbraken, de identificatie van veelbelovende innovaties, vergen dat de relatief gesloten werelden van wetenschap – en hierbinnen tussen technici, bèta- en gamma-georiënteerden –, overheid en bedrijfsleven beter met elkaar gaan communiceren. Ten aanzien van de agrosector worden veelbelovende perspectieven gezien in productie met een veel hogere toegevoegde waarde dan nu het geval is. Dit geldt ook voor de vissector; terwijl eveneens visteelt in kustzones en op land als kansrijk wordt aangemerkt. De groene ruimte kan aan kwaliteit winnen als nieuwe concepten voor de samenhang tussen stad en land worden ontwikkeld die rekening houden met een minder krachtige landbouw en een geleidelijk loslaten van een concentratie op verstedelijking.

Scroll naar top