Inhoud

Aantal gemeenten

Nederland telt op dit moment 355 gemeenten. Dat zijn er ooit veel meer geweest, maar vooral de laatste decennia worden gemeenten samengevoegd en heringedeeld om de bestuurskracht te vergroten (bestuurlijke schaalvergroting), zie de paragraaf Herindelingen. In de eerste helft van de twintigste eeuw ging het aantal gemeenten langzaam achteruit. Sinds 1960 is het aanmerkelijk sneller gegaan.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gemeenten sinds 1851 en het gemiddeld inwonertal per gemeente in een aantal steekjaren.

 

Jaar 1

Aantal gemeenten

Gemiddeld inwonertal per gemeente

1851 t/m 1853

1.209

1854

1.207

1855

1.200

1856

1.176

1857

1.162

1858

1.140

1859 t/m 1863

1.137

1864

1.135

1865 t/m 1867

1.134

1868 t/m 1870

1.133

1871 t/m 1873

1.130

1874 t/m 1877

1.129

1878

1.128

1879

1.127

1880

1.126

1881

1.124

1882 t/m 1884

1.123

1885

1.124

1886

1.123

1887 t/m 1895

1.122

1896 t/m 1917

1.120

1918 en 1919

1.118

1920 en 1921

1.110

1922

1.097

1923

1.093

1924

1.083

1925

1.082

1926 en 1927

1.081

1928 en 1929

1.079

1930 en 1931

1.078

1932

1.077

1933 en 1934

1.076

1935

1.070

1936

1.065

1937 en 1938

1.057

1939

1.055

1940

1.054

1941

1.050

1942

1.034

1943 t/m 1948

1.016

1949 en 1950

1.015

1951 t/m 1953

1.014

1954 en 1955

1.009

1956

1.003

1957

1.001

1958

998

1959

997

1960

994

11.486

1961

982

1962 en 1963

980

1964

978

1965

967

1966

957

1967

942

1968

940

1969

935

1970

913

14.192

1971

873

1972

865

1973

850

1974

843

1975

842

1976

842

1977

842

1978

833

1979

817

1980

811

17.375

1981

809

1982 en 1983

774

1984

750

1985

741

1986 t/m 1988

714

1989

702

1990

672

22.162

1991 en 1992

647

1993

646

1994

636

1995

633

1996

625

1997

572

1998

548

1999

538

2000

537

29.542

2001

504

31.720

2002

496

32.470

2003

489

33.114

2004

483

33.661

2005

467

34.915

2006

458

35.664

2007

443

36.925

2008

443

37.033

2009

441

37.383

2010

431

38.463

2011

418

39.844

2012

415

40.303

2013

408

41.126

2014

403

41.760

2015

393

43.005

2016

390

43.536

2017

388

2018

380

2019

355

1 per 1 januari van het desbetreffende jaar

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek; decentraalbestuur.nl

Voor 2020 zijn er geen herindelingsvoorstellen.
Voor 2021 en verder is er nog geen definitieve duidelijkheid over welke herindelingsvoorstellen worden ingediend.

De Staatsalmanak bevat een aantal kerngegevens van alle Nederlandse gemeenten: internetsite, oppervlakte, aantal inwoners, samenstellende plaatsen, zetelverdeling in de gemeenteraad, en de naam van burgemeester en wethouders.

Zie over de optimale schaal van gemeenten: J.A. Bikker en D.E. van der Linde, “Schaalvoordelen bij de organisatie van het algemeen lokaal bestuur”, in: Economisch Statistische Berichten, 2015, Volume 100, issue 4711, pp. 344 – 347. Volgens de auteurs neemt door de decentralisaties in het sociale domein de optimale schaal voor het algemeen bestuur toe van 49.000 inwoners in 2005 naar 66.000 in 2014.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw ontstonden met name in Amsterdam en Rotterdam deelgemeenten. Deze deelgemeenten ontlenen hun bevoegdheden aan raad, college en burgemeester en worden bij verordening vastgesteld. Deelgemeenten nemen een groot deel van de bevoegdheden van het gemeentebestuur over. Een deelgemeente heeft ook een deelraad. Die raad wordt gekozen door de ingezetenen van de deelgemeente. Het deelgemeentebestuur bestaat uit deelraad en dagelijks bestuur.

Scroll naar top