Inhoud

Massamedia

Dagbladen en opinieweekbladen zijn, tezamen met onder andere radio, televisie, film en boeken, onderdeel van de massamedia.

Zie voor een inleiding over de Nederlandse media: J. Bardoel en J. Bierhoff, Media in Nederland. Feiten en structuren, Groningen, 1997 (9e volledig vernieuwde druk).

Zie over de relatie tussen de zogenoemde „nieuwe” media en politiek: J.A.G.M. van Dijk, Nieuwe media en politiek: informatie- en communicatietechnologie voor burgers, politici en ambtenaren, Houten, 1997.

Een overzicht van de pers in Nederland met een korte weergave van een aantal gegevens (waaronder adressen en oplage) bevat het jaarlijkse: Handboek van de Nederlandse pers en publiciteit, Schiedam, diverse jaren. Dit werk bevat de volgende delen:

  • A. Gedrukte media
  • B. Reclamedragende media
  • C. Algemene gegevens
  • D. Mensen in de media.

De historische ontwikkeling van de overheidsbemoeienis met de massamedia (pers, telefonie, bibliotheken, omroepen en „nieuwe” media) wordt behandeld in: Rathenau Instituut, Toeval of noodzaak? Geschiedenis van de overheidsbemoeienis met de informatievoorziening, Amsterdam, 1995.

Scroll naar top