Vergoeding Eerste Kamerleden

De leden van de Eerste Kamer ontvangen – op basis van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer – een vergoeding voor hun werkzaamheden, een vergoeding voor secundaire voorzieningen alsmede een onkostenvergoeding.

De vergoeding voor werkzaamheden bedraagt € 1998,28 bruto p.m. Fractievoorzitters ontvangen een toelage die stijgt met het aantal leden van de desbetreffende fractie.

Bij de vergoeding voor secundaire voorzieningen gaat het om kosten van voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De vergoeding bedraagt € 2788,80 bruto per jaar.

De onkostenvergoeding van de leden bedraagt bruto € 2444,56 per jaar. Er is een aparte regeling voor reis- en verblijfkosten.

De voorzitter van de Eerste Kamer en de ondervoorzitters ontvangen boven de vergoedingen een toelage, zie Paragraaf 4 Toelagen voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.

Scroll naar boven