Inhoud

Kamerdiensten

Het personeel van de kamerdiensten draagt de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de kamers. In totaal had de Tweede Kamer in december 2003 ruim 500 medewerkers in dienst van wie bijna 60 procent in voltijdse dienst is. De Eerste Kamer heeft ca. 40 medewerkers. De beide kamers hadden samen bovendien nog ca. 65 medewerkers in dienst, bijna allemaal werkzaam bij de stenografische dienst. Sinds 2004 berust de zorg voor deze dienst – omgedoopt tot Dienst Verslag en Redactie -, bij de Tweede Kamer.

Voor een overzicht van alle diensten van de Tweede Kamer, zie de website van de Tweede Kamer.

Een centrale dienst ter ondersteuning van het werk van de kamers is de griffie, de administratie van elk der kamers. De griffie registreert de inkomende en uitgaande stukken. Zij houdt bovendien de stand van zaken bij van alle bij de kamer aanhangige onderwerpen. Tevens legt de griffie de indiening van amendementen en moties vast, controleert zij de beantwoording van schriftelijke vragen, enzovoort.

De Dienst Verslag en Redactie (voorheen: Stenografische Dienst, ingesteld in 1849) maakt een zoveel mogelijk woordelijk verslag van alle plenaire vergaderingen van de Tweede en de Eerste Kamer alsmede van specifieke commissie-vergaderingen zoals een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.

Zie voor het werk van de dienst paragraaf Geschiedenis van de uitgave van de Kamerstukken.

Scroll naar top