Hoorzittingen

Beide kamers kennen het instituut van de hoorzitting dan wel rondetafelgesprek. Het reglement van orde van de Tweede Kamer bepaalt dat een commissie die zich door rijksambtenaren wil laten voorlichten, deze ambtenaren door tussenkomst van de desbetreffende minister uit kan nodigen, alsmede andere personen kan horen. Van het houden van een openbare hoorzitting wordt mededeling gedaan aan de leden van de kamer en in de Staatscourant.

Het is min of meer regel dat er bij gemeentelijke herindelingen door de Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer een hoorzitting wordt gehouden in de betrokken gemeente(s). Het aantal hoorzittingen in beide kamers fluctueert erg sterk. Zie: W. Veenstra, Openbare hoorzittingen in het parlement (1 jan. 1967 – 1 jan.1975), in: Acta Politica, 11 (1976), pp. 383-405.

Zie voorts voor pogingen de leden van de Tweede Kamer te beïnvloeden:

  • H. A. A. Molleman, Actiegroepen en parlementaire democratie, in: Civis Mundi, 14 (1975), pp. 70-75
  • J. van Putten, Invloed van demonstranten op de standpunten van Tweede Kamerleden, in: Acta Politica, 6 (1971), pp. 417-440.
Scroll naar boven