Inhoud

Zittingsduur kabinetten

Ministers treden op van de dag van hun beëdiging tot de dag van de aanvaarding van hun ontslag. De feitelijke zittingsduur van een kabinet omvat daarom ten minste twee perioden:

  1. de zittingsduur tot de ontslagaanvrage
  2. de demissionaire periode.

De demissionaire periode duurt tot een nieuw kabinet optreedt, dan wel tot het moment dat ministers hun ontslagaanvrage intrekken. In het laatste geval wordt gesproken van een tussentijdse kabinetscrisis.

De zittingsduur van kabinetten sinds 1918 in dagen is weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de zittingsduur tot de ontslagaanvrage en de totale zittingsduur van het kabinet (het verschil tussen deze twee aantallen is de duur van de demissionaire periode).

„Crisisdagen” en zittings-duur van kabinetten vanaf 1918.

Ministerie

Jaar

Duur van de formatie

 (tussen haakjes tussentijdse

crisis) in dagen 1

Zittingsduur tot

ontslagaanvrage

in dagen

Totale zittingsduur

 in dagen

Ruys de Beerenbrouck I

1918-1922

1412

1470

Ruys de Beerenbrouck II

1922-1925

1015

1051

Colijn I

1925-1926

0102

0216

De Geer I

1926-1929

1211

1251

Ruys de Beerenbrouck III

1929-1933

1354

1385

Colijn II

1933-1935

0790

0796

Colijn III

1935-1937

0664

0694

Colijn IV

1937-1939

0735

0761

Colijn V

1939

0002

0016

De Geer II

1939-1940

Beel I

1946-1948

47

735

766

Drees-Van Schaik

1948-1951

31

900

950

Drees I

1951-1952

50

468

537

Drees II

1952-1956

69 (16)

1380

1502

Drees III

1956-1958

122

790

800

Beel II

1958-1959

10

80

148

De Quay

1959-1963

68 (10)

1457

1527

Marijnen

1963-1965

70

584

630

Cals

1965-1966

46

184

587

Zijlstra

1966-1967

38

85

134

De Jong

1967-1971

49

1484

1553

Biesheuvel I

1971-1972

69

380

380

Biesheuvel II

1972-1973

22

295

Den Uyl

1973-1977

163

1411

1683

Van Agt I

1977-1981

208

1255

1362

Van Agt II

1981-1982

108 (19)

243

260

Van Agt III

1982

17

103

159

Lubbers I

1982-1986

57

1294

1348

Lubbers II

1986-1989

52

1023

1212

Lubbers III

1989-1994

62

1638

1749

Kok I

1994-1998

111

1353

1442

Kok II

1998-2002

87

1352

1449

Balkenende I

2002-2003

66

86

309

Balkenende II

2003-2006

123

1130

1137

Balkenende III

2006-2007

7

138

230

Balkenende IV

2007-2010

89

1094

1330

Rutte

2010-2012

127

557

753

Rutte II

2012

54

1 gegevens voor de periode 1918-1940, waarin de formatieprocedure een minder formeel karakter had, zijn niet met een redelijke graad van betrouwbaarheid te geven.

Scroll naar top