Inhoud

Hoofd gemeente?

Een veel voorkomend misverstand is dat de burgemeester het hoofd van een gemeente is. De Grondwet noemt echter uitdrukkelijk de gemeenteraad als het hoofd van de gemeente. Wél maken, volgens diezelfde Grondwet, ook burgemeester en wethouders deel uit van het bestuur van de gemeente (artikel 125 Grondwet). De burgemeester is niet het hoofd, maar wel het “gezicht” van de gemeente en verder van oudsher de “burgervader”. Daarom dient de burgemeester in de gemeente waar hij benoemd is, te wonen (artikel 71 lid 1 Gemeentewet). Komt een nieuwe benoemde burgemeester van buiten, dan moet hij uiterlijk binnen één jaar verhuizen naar de gemeente waarin hij benoemd is. En: hoe vreemd het ook klinkt: iemand kan gelijktijdig burgemeester zijn van meer dan één gemeente. Die gemeenten mogen dan echter tezamen niet meer dan 10.000 inwoners hebben. Er zijn niet veel van dergelijke gemeenten.

Zie verder: K. Becking en G. Rensen (red.), Meesterlijk besturen. De burgemeester als leider, Den Haag, 2006.

Scroll naar top