Gereformeerde Kerken in Nederland

De Gereformeerde Kerken in Nederland tellen (1 januari 2001) 857 gemeenten met 1234 dienstdoende predikanten (van wie 331 in bijzondere dienst) en een zielental van 677.182. Zij zijn presbyteriaal-synodaal georganiseerd in 68 classes en 14 particuliere of provinciale synodes; tot het kerkverband behoren ook de classes Oost-Friesland en Bentheim van de Evangelische Altreformierte Kirche in Niedersachsen. De Gereformeerde Kerken zijn lid van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland, voorts van de World Alliance of Reformed Churches. Samen met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk zijn de Gereformeerde Kerken Samen-op-Weg. Binnen de Gereformeerde Kerken hebben verontrusten over de oecumenische koers en dogmatische vrijheid zich verenigd in de Vereniging tot opbouw en bewaring van het Gereformeerde leven „Schrift en Belijdenis” (maandblad Waarheid en Eenheid) en in het Confessioneel Gereformeerd Beraad (maandblad Credo); het kent ook een Evangelisch Werkverband.

Adres: Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Opleiding: Theologische Universiteit, Koornmarkt 1, Postbus 5021, 8260 GA Kampen.

Informatie:

  • Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland vastgesteld door de generale synode van Assen (1957) met de door volgende synoden aangebrachte wijzigingen, aangevuld met uitvoeringsbepalingen, Kampen, 1993
  • Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Periodiek: Centraal Weekblad.

Literatuur:

  • H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen, 2001 (serie: Wegwijs)
  • J.B.G. Jonkers, De Gereformeerden, Kampen, 1997 (serie: Wegwijs)
  • G. Dekker, De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990, Kampen, 1992
  • H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland, I 1892-1936, II 1936-1975, Kampen 1990-1992
  • G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen, Kampen, 1989
  • J. Plomp, Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog, Kampen, 1987
  • F.L. Bos, Zo zijn onze manieren. Eenvoudige uiteenzetting voor het leven en werken van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen, 1978.
Scroll naar boven