Privatisering

Vele van oudsher politietaken worden thans ook door instellingen uit de private sector uitgevoerd. Private recherchebureaus en forensische accountants voeren opsporingsactiviteiten uit. Vooral bij interne fraude zijn bedrijven geneigd geen aangifte te doen bij de politie, maar het onderzoek te laten verrichten door private onderzoekers. Ook ontstaan bij grote bedrijven eigen onderzoek- en rechercheafdelingen. Voordelen van privaat onderzoek voor bedrijven zijn:

  • men houdt de regie in eigen hand, bij onderzoek door de publieke politie en justitie is dit niet het geval
  • bedrijven zijn vaak meer gebaat bij een civielrechtelijke afdoening (terugbetaling, ontslag) dan bij een strafrechtelijke.

Bedrijven zijn niet verplicht aangifte van fraude te doen. Bovendien, als er wel aangifte wordt gedaan, is het nog maar de vraag of de politie daadwerkelijk gaat onderzoeken. Soms liggen de prioriteiten anders en wordt alleen de aangifte opgenomen.

Ook toezichtfuncties zijn in private handen, De beveiliging van industrieterreinen en winkelcentra geschiedt veelal door particuliere beveiligingsbedrijven. Bij een tekort aan regulier politiepersoneel zetten gemeenten ook particuliere bedrijven in voor toezicht in publieke ruimten. Wellicht onstaat er wildgroei op het terrein van het toezicht houden. Zie hierover:

  • Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), Publiek-private fraudebestrijding: Dordrecht, 2000
  • A.B. Hoogenboom, Privatisering van de politiefunctie, in: C.J.C.F. Fijnaut, E.R. Muller en U. Rosenthal, Politie. Studies over haar werking en organisatie, Alphen aan den Rijn, 1999, pp. 549 – 575
  • Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), Toezichthouders in publieke ruimten, Dordrecht, 1998
  • H. de Doelder en A.B. Hoogenboom (red.), Financieel rechercheren: versterking van samenwerking door integratie van disciplines, Deventer/Rotterdam, 1998
  • C.D. van der Vijver (red.), Het politiecomplex in beweging, Dordrecht, 1997
  • A.B. Hoogenboom, V. Mul en A. Wielinga (red.), Financiële integriteit: normafwijkend gedrag en (zelf)regulering binnen het financiële stelsel, Arnhem, 1995
  • A.B. Hoogenboom, Het Politiecomplex. Over de samenwerking tussen politie, bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche, Arnhem, 1994 (diss. Leiden).
Scroll naar boven