Bijlage: Nederlandse leden Europese Commissie sinds 1952

Nederlandse leden Hoge Autoriteit EGKS

Dr. D.P. Spierenburg

1952-1957 lid

1958-1962 vice-voorzitter

Mr. J. Linthorst Homan

1962-1963 lid

1963-1967 voorzitter werkgroep concurrentievoorschriften

Nederlandse leden Commissie EEG/EGA

Dr. S.L. Mansholt

1958-sept. 1958 lid (Sociale Zaken)

sept. 1958-1959 lid (Landbouw)

1959-1966 vice-voorzitter (Landbouw)

Nederlandse leden Commissie EGKS/EEG/EGA

Dr. S.L. Mansholt

1967-1972 vice-voorzitter (Landbouw)

1972-1973 voorzitter

Ir. P.J. Lardinois

1973-1977 lid (Landbouw)

Ir. H. Vredeling

1977-1981 vice-voorzitter (Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Driepartijenconferentie)

Prof. Mr. F.H.J.J. Andriessen

1981-1985 lid (Concurrentie, betrekkingen met EP)

1985-1989 vice-voorzitter (Landbouw en Visserij)

1989-1993 vice-voorzitter (Buitenlandse betrekkingen, Handelspolitiek, Samenwerking met derde Europese landen)

Mr. H. van den Broek

1993-1995 lid (GBVB, Uitbreidingsonderhandelingen, Externe politieke betrekkingen)

1995-heden lid (Buitenlandse betrekkingen – Europa en NOS, GBVB, Buitenlandse dienst)

Bron: Europese Almanak 1998, Den Haag, 1997.

Scroll naar boven