Inhoud

Over de personele samenstelling

 • J. Th. J. van den Berg, Het „prefab-kamerlid”. De gewijzigde recrutering van de Tweede-Kamerleden sinds 1971-1972, in: J. Th. J. van den Berg e.a., Tussen Nieuwspoort en Binnenhof, ’s-Gravenhage, 1989, pp. 191-210
 • J. Th. J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849-1970, Weesp, 1983
 • H. Daalder en J. Th. J. van den Berg, Members of the Dutch Lower House: pluralism and democratization, in: M. M. Czudnowski (red.), Does who governs matter, elite circulation in contemporary societies, De Kalb, 1982, pp. 214-242
 • J. Th. J. van den Berg, Geïsoleerd op het Binnenhof, in: Socialisme en Democratie, 39 (1982), pp. 3-16
 • Th. van Tijn, The party structure of Holland and the outer provinces in het nineteenth century, in: C. B. Wels (eindred.), Vaderlands verleden in veelvoud, ’s-Gravenhage, 1980, pp. 100-128
 • J. Th. J. van den Berg, De evenredige vertegenwoordiging in Nederland, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 92 (1979), pp. 452-472
 • J. C. Boogman, Rondom 1848, de politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858, Bussum, 1978
 • H. Daalder en S. Hubée-Boonzaaijer, Sociale herkomst en politieke recrutering van Nederlandse kamerleden in 1968, in: Acta Politica, 5 (1969-1970), pp. 292-333 en pp. 371-416
 • C. H. van Alderwegen, Het Nederlandse parlement: gegevens over leeftijd en duur van het lidmaatschap, in: Acta Politica, 4 (1968-1969), pp. 197-207
 • F. A. Moquette, Het Nederlandse parlement: gegevens over leeftijd en beroep, wetgevende ervaring en beroepspraktijk, in: Acta Politica, 1 (1965-1966), pp. 112-153
 • S. J. Fockema Andreae en H. Hardenberg (red.), 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden: van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging, Assen, 1964
 • J. C. Boogman, De Britse gezant Lord Napier over de Nederlandse volksvertegenwoordiging (in 1860), in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch genootschap, 71 (1957), pp. 208-211
 • D. Hans, Het Nederlandsche parlement; korte schets onzer volksvertegenwoordiging, Amsterdam, 1911. 
Scroll naar top