Inhoud

Literatuur over dagbladen

Over de geschiedenis van individuele bladen is een groot aantal publicaties verschenen. Het nu volgende overzicht is alfabetisch gerangschikt op naam van de dagbladen:

 • T. van der Meulen, Dichtbij. Regionale kranten in Nederland, Den Haag, 1997, behandelt makers, nieuwsselectie en opvattingen van regionale krantenmakers, alsmede een profiel van de lezers van regionale bladen
 • H.P. Abrahams, De pers in Zeeland, 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900, ’s-Gravenhage, 1912
 • M. de Koning, De Winschoter. Een roerige krantengeschiedenis, Heemstede, 2005
 • S. Geugjes, Zeventig jaar communistische pers. Het geheim van de Waarheid, in: Politiek en Cultuur, 37 (1977), pp. 170-177
 • De Waarheid marcheert! Wording en groei van de pers van de Nederlandse arbeidersklasse, Amsterdam, 1949
 • G. Mulder, H. Arlman en U. den Tex, De val van de rode burcht, Amsterdam, 1980 (over Het Vrije Volk)
 • De toekomst van Het Vrije Volk, Amsterdam, 1961
 • L. de Vries, (De Londense) Vrij Nederland. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1940-1945, Laren, 1973
 • H. van Kuilenburg, Dagblad Voorwaarts uit het volk geboren, in: Rotterdams Jaarboekje, 2 (1974), pp. 209-233 (8e reeks)
 • S.B. Ybema, De koers van de krant. Vertogen over identiteit bij Trouw en de Volkskrant, z.p., 2003
 • F. van Vree, De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant, Amsterdam, 1996
 • H. van Gessel (red.), De Volkskrant: een beeld van een dagblad, Amsterdam, 1986
 • J.M.H.J. Hemels, De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant, Baarn, 1981
 • R. van der Hoek en A. Gorissen, De Venlose Krant. 125 jaar in Noord-Limburg, Venlo, 1987
 • N. Schrama, Dagblad De Tijd, 1845-1974, Nijmegen, 1996
 • A.J. Buis, De Tijd. Geschiedenis van een krant, Amsterdam, 1972
 • De hoofdartikelen der Twentsche Courant 1870, Arnhem, 1871
 • S.B. Ybema, De koers van de krant. Vertogen over identiteit bij Trouw en de Volkskrant, z.p., 2003
 • P. Bak, Een “meneer” van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943-1968, Kampen, 1999
 • A.J. van Holten (red.), Trouw en De Vrije Pers in bezet Rotterdam: (speciale edities voor Rotterdam en omstreken): 1944-1945. Het werk en de lotgevallen van de Trouw-groep Rotterdam, Kampen, 1994
 • J.G.A. Thijs, Verzet verjaart niet. Momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het dagblad Trouw, Amsterdam, 1983
 • H. de Vries, Een ophitsend geschrift. De geschiedenis van het illegale blad Trouw, Amsterdam, 1968
 • M.H.B.B. Wolff, Het geheim van de Telegraaf. Geschiedenis van een krant, Amsterdam, 2009
 • A. Huguenot van der Linden, Het verhaal van een krant, Amsterdam, 1971 (over De Telegraaf)
 • B. van Kaam, De Standaard en het kapitaal, in: VU-Magazine, 1 (1972), nr. 8, pp. 17-32
 • C.S.L. Janse, Vervolg op gisteren. 25 jaar Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn, 1996
 • G. van Es, Door onze redacteuren. NRC Handelsblad 1970-1995, Amsterdam, 1995
 • 50 jaar Staatscourant, Amsterdam, 1955
 • N. Cramer, Saaiheid van de Staatscourant, in: De Nederlandsche Staatscourant, 7 september 1963
 • Th.T. Oltheten, Staatsblad en Staatscourant, in: De Nederlandse Staatscourant, 7 september 1963
 • 50 jaar Staatscourant, Amsterdam, 1955
 • J. Tideman, De Nederlandsche Staats-Courant, ’s-Gravenhage, 1849
 • R. Antonisse en B. Jansen, Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC, Middelburg, 1983
 • R.H.M. van Breukelen, De Provinciale 1771-1941. Een katholiek-liberale Bossche krant door overmacht geveld, Nijmegen, 2009
 • P.J.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en De Post van de Neder-Rhijn (1781-1787). Een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw, Hilversum, 2002
 • W.P. Sautijn Kluit, De Post van den Neder-Rijn, in: Nijhoff’s Bijdragen, 1880, Nieuwe Reeks 10, pp. 293-385
 • G. Schilling, Gratis maar niet goedkoop. De kostbare wording van Dagblad de Pers, Amsterdam, 2010
 • S. van der Zee, De overkant. Mijn jaren bij Het Parool, Amsterdam, 1998
 • G. Mulder en P. Koedijk, Lèès die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Parool 1945-1970, Amsterdam, 1996
 • M. de Keizer, Het Parool, 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd, Amsterdam, 1991
 • K. Peereboom, Het Parool. Van illegale nieuwsbrief tot modern dagbladbedrijf, Amsterdam, 1964
 • Chr.F. Haje, De Oprechte Haarlemsche Courant en Michiel Adriaansz. De Ruyter, IJmuiden, 1976 (herdruk)
 • J. Enschedé, Losse aantekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarlemsche Courant, Haarlem, 1906
 • A. Reijmer, De Nijmeegse stadskrant. Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar een lokaal alternatief medium, Nijmegen, 1999
 • W. Wennekes, P. Jonkman, Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf, Amsterdam, 1998
 • P. van der Hoeven, Twee kranten, twee paleizen. Over de oorsprong van NRC Handelsblad, Amsterdam, 2010
 • P.T. van de Laar, Twee heren vinden elkaar. De fusie tussen de NRC en het Algemeen Handelsblad bedrijfseconomisch bekeken, Rotterdam, 1989
 • W.H.R. van Manen, Toen de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd opgericht, in: Rotterdamsch Jaarboekje, 2 (1944), pp. 25-40, 5e reeks
 • M. Schneider, Uit de honderdjarige geschiedenis van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, in: Historia, 9 (1943), pp. 249-253
 • H.H. Tels, De hoofdartikelen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Tweede tijdvak, van de herziening der Grondwet in 1848, tot de April-beweging van 1853, Rotterdam, 1863
 • W.P. Sautijn Kluit, De Noord-Hollandsche, Diemer- of Watergraafs-Meersche, en beide Nederlandsche Couranten, in: Nijhoff’s Bijdragen, 1870, Nieuwe Reeks, pp. 365-409
 • Herinneringsalbum 50 jaar bestaan „Nieuwsblad van het Noorden”, Groningen, 1938
 • „Het Nieuws van den Dag”, in: Nieuwsblad voor den Boekhandel, 90 (1923), pp. 274 e.v. en pp. 413 e.v.
 • J.W. Enschedé, De oprichting in 1870 en de eerste jaren van het dagblad „Het Nieuws van den Dag”, in: Het Boek, 9 (1920), Nieuwe reeks, pp. 5-26
 • S. Gorter, Een jaar leven voor de dagbladpers. Keur van hoofdartikelen uit „Het Nieuws van den Dag”, Amsterdam, 1872, 2 delen
 • J. Wieten, Dagblad en doorbaak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander, Kampen, 1986
 • G.E. van Walsum, De voorgeschiedenis van De Nieuwe Nederlander, Rotterdam, 1946
 • H.P. Abrahams, De Middelburgsche Courant, van haar ontstaan tot de oprichting der vennootschap tot voortzetting harer uitgifte, 1758-1874, ’s-Gravenhage, 1898
 • H. Vermeulen, De Maasbode. De bewogen geschiedenis van „De beste courant van Nederland”, Zwolle, 1994
 • J. Nieuwenhuis, „De Maasbode”: van anderdaagse courant tot dagblad (1869-1885), in: Rotterdams Jaarboekje, 4 (1976), pp. 124-145, 8e reeks
 • J. Nieuwenhuis, „De Maasbode”: van weekblad tot anderdaagse courant, in: Rotterdams Jaarboekje, 2 (1974), pp. 184-195, 8e reeks
 • K. van der Malen, De kracht van de krant. Leidsch Dagblad en zijn lezers, Leiden, 2004
 • J.F. van der Wijngaard e.a., 120 jaar wereldgeschiedenis door de ogen van het Leidsch Dagblad, Leiden, 1984
 • J.J. Kalma, Leeuwarder Courant (1752-1952). Register op de historische artikelen in 200 jaargangen, Leeuwarden, 1952
 • R. de Bok, De krant op zondag. Opkomst en ondergang van een jongensdroom, Amsterdam, 1992
 • J. van der Wal, 150 jaar Harlinger Courant. “Een ouwe vertrouwde gast”, Harlingen, 2002
 • J. Schouwenaar, Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845), Amsterdam, 1999
 • J. de Roos (red.), 100 jaar Haarlems Dagblad, Haarlem, 1987
 • E. Wieringa, Uit de historie van het Haarlems Dagblad, Haarlem, 1977
 • N. Maas, De Opregte Haarlemsche Courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur, Haarlem, 1998
 • J. Hoola van Nooten, De Haarlema Courant. Humoristische voorlezing, Edam, 1868
 • W. Wennekes en F.P. Jonkman, Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf, Amsterdam, 1998
 • W.N. van der Nout, Haagsche couranten en courantenschrijvers, in: ’s-Gravenhage, 5 (1950), pp. 155-162
 • B. Blok, De Haagsche dagbladpers in de 19e eeuw, in: Die Haghe, 1904, pp. 162-241
 • Iz.J. Lion, De nederlegging der redactie van het dagblad „De Grondwet”, ’s-Gravenhage, 1855
 • A.J. Heideman, De Graafschapper, Zutphen, 1979
 • D.A. de Graaf, De culturele betekenis van de Goessche Courant in de negentiende eeuw, in: Zeeuws Tijdschrift, 7 (1957), pp. 151-159
 • J. Brinkhoff, Een eeuw de Gelderlander-Pers 1848-1948, Nijmegen, 1948
 • G.H.J.B. Bodeweges, De Gelderlander in oorlogstijd, Nijmegen, 1944
 • J.J. Hof, De Friesche Pers in de branding. In tweede aanleg, Leeuwarden, 1947
 • Jubileumboek Friesch Dagblad. Verwondering en dankbaarheid, Leeuwarden, 1979
 • A. van Cortenberghe, Onafhankelijk in gebondenheid. Tweehonderd jaar Het Financieele Dagblad: 1796-1996, Amsterdam, 1996
 • H.J. Hoes, Voorgeschiedenis en ontstaan van het Financiële Dagblad 1796-1943, Amsterdam, 1986
 • Het Financieele Dagblad 100 jaar (1864-1964), Amsterdam, 1964
 • R. van der Hoek en A. Gorissen, Dagblad voor Noord-Limburg: van nieuws tot krant: 125 jaar de papieren stem van de regio, Venlo, 1987
 • A.F. van Hall, De Nederlandse dagbladpers! Naar aanleiding van het op te rigten Dagblad van Nederland, Arnhem, 1867
 • Iz. J. Lion, Mr. F.A. van Hall en „De Constitutioneel”, Amsterdam, 1856
 • H. de Jager, Het Brielsche archief. Geschied- en letterkundige oogst. Eerste stuk: Geschiedenis van de Brielsche Courant der vorige eeuw, Utrecht, 1876
 • A. van Oirschot, De kranten in Brabant, z.p., 1963
 • J. Denekamp en M. Hommerson, Barneveld in perspectief. 125 jaar geschiedenis van Barneveld weerspiegeld door de Barneveldse Krant (1871-1996), Barneveld, 1997
 • G.W. Paap, De Arnhemsche Courant en de grondwetsherziening van 1840, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, 26 (1914), pp. 28-32
 • A.J. Brouwer, Honderd jaren van de Arnhemsche Courant, 1 januari 1814 – 31 december 1913, Arnhem, 1913
 • P. de Boer, Apeldoornse Courant. Honderd jaar de krant die u kent. 1903-2003, Apeldoorn, 2003
 • W.P. Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Courant, in: Nijhoff’s Bijdragen, 1868, Nieuwe Reeks 5, pp. 209-292
 • De levensloop van een honderdjarige. Geschiedenis der Alkmaarsche Courant (1799-1899), door een oudgediende der pers, Alkmaar, 1899
 • W. Visser, De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953, Amsterdam, 1953
 • W.P. Sautijn Kluit, Het Algemeen Handelsblad, in: Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, Amsterdam, 1896, deel 7.
Scroll naar top