1982 GS

Samenstelling Gedeputeerde Staten, per provincie, na de verkiezingen van 1982.

 
 

GR

FR

DR

OV

FL1

GE

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

NL2

NL3

CDA

3

2

3

1

3

2

2

2

2

4

5

28

29

PvdA

4

3

3

2

1

2

2

3

2

1

1

23

24

VVD

2

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

1

20

21

PvdA/PPR

2

2

2

CPN

1

1

1

D’66

1

1

1

TOT

7

7

6

6

3

7

6

8

8

6

7

7

75

78

1 Het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland werd voor het eerst ingesteld na de tussentijdse

verkiezingen voor Provinciale Staten van 1985.

2 Het totaal aantal zetels na de verkiezingen van 1982 (dus zonder Flevoland)

3 Het totaal aantal zetels na de tussentijdse verkiezingen van 1985 in Flevoland.

Scroll naar boven