Inhoud

Binnenlandse beïnvloeding

Het onderzoek naar de binnenlandse beïnvloeding van het buitenlandse beleid is in eerste instantie vooral gericht op de invloed van respectievelijk partijen, parlement, politici en hoge ambtenaren.

Voor een onderzoek naar opvattingen van de elite, zie: P.R. Baehr, Ph.P. Everts, J.H. Leurdijk e.a., Elite en buitenlandse politiek in Nederland. Een onderzoek naar de structuur, houdingen en opvattingen van de Nederlandse buitenlandse politieke elite, ’s-Gravenhage, 1978.

Voor een bundel met bijdragen van politici en wetenschappers over de invloed van partijen, parlement en elite, zie: W.F. van Eekelen, A. van der Hek, A. van Staden e.a., Parlement, partijen en buitenlandse politiek. Een discussie, Baarn, 1977.

Later onderzoek richt zich meer algemeen op de rol die groepen in de samenleving spelen bij de besluitvorming over kwesties van buitenlands beleid. In het volgende boek treft men naast een uiteenzetting over het totstandkomen van het Nederlands buitenlandse beleid elf deelonderzoeken aan, waarin de invloed van actiegroepen, vakbonden, kerken en dergelijke is nagegaan in verschillende controversiële gevallen: Ph.P. Everts (red.), Controversies at Home. Domestic Factors in the Foreign Policy of the Netherlands, Dordrecht, 1985.

Een later onderzoek over de binnenlandse beïnvloeding van het buitenlands beleid is: Ph.P. Everts, Laat dat maar aan ons over! Democratie, buitenlands beleid en vrede, Leiden, 1996.

Hoewel de invloed van de openbare mening moeilijk is vast te stellen, kan een overzicht van opiniepeilingen toch interessant zijn. Zie bijvoorbeeld:

  • Ph.P. Everts en Ch.J. Vaneker, Buitenlandse politiek in de Nederlandse publieke opinie 1975-1984, ’s Gravenhage, 1985
  • Buitenlandse politiek in de Nederlandse publieke opinie 1960-1975, ’s-Gravenhage, 1975.

Overzicht van en over de vredesbewegingen geven bijvoorbeeld:

  • D. Oegema, Tussen petitie en perestrojka. De nadagen van de Nederlandse vredesbeweging, Amsterdam, 1993
  • Ph.P. Everts en G. Walraven, Vredesbeweging, Utrecht, 1984. 

De rol van de kerken wordt behandeld in: Ph.P. Everts, Public Opinion, the Churches and Foreign Policy. Studies of Domestic Factors in the Making of Dutch Foreign Policy, Leiden, 1983.

Zie ook de publikaties van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), onder andere het tijdschrift Loopgraven. Tevens geeft het IKV een serie Vredesboeken uit.

Een uitgave van het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening (ICTO) is: ICTO-Info.

Scroll naar boven