Bijlage 1: Secretarissen-Generaal vanaf 1862

1. Buitenlandse Zaken

1841-1863:

J .Z. Mazel

1863-1866:

mr. A. Uijttenhoven

1866-1874:

mr. C. 1e Clercq

1874-1895:

mr. G .J .E.E. Zilcken

1895-1899:

mr. W.A.P. Verkerk Pistorius

1899-1902:

mr. L.H. Ruyssenaers

1902-1919:

mr. S. Hannema

1919-1921:

mr. R.J.H. Patijn

1921-1941:

jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje (treedt af, juli 1941)

1945-1949:

jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje

1949-1952:

dr. H.N. Boon

1952-1965:

mr. S.J. baron van Tuyll van Serooskerken

1966-1970:

mr. E.O. baron van Boetzelaer

1970-1976:

mr. E.L.C. Schiff

1976-1982:

mr. F. Italianer

1982-1986:

mr. J. Verkade

1986-1988:

mr. E.F. Jacobs

1988-1991:

dr. B.R. Bot

1991-

drs. D.J. van de Berg

N.B.: Lemstra vermeldt dat Snouck Hurgronje in juli 1941 het moment aangebroken achtte om op te stappen, maar vermeldt tevens dat hij (samen met Hirschfeld, Frederiks, Spitzen en Verwey) geneigd was zo lang mogelijk op zijn post te blijven (W. Lemstra, De Secretaris-GeneraaI. Een onderzoek naar de rol van de Secretaris-Generaal in het overheidsmanagement, Alphen aan den Rijn, 1993, pp. 170, 172).

2. Justitie

1857-1862:

jhr.mr. W.A.C. de Jonge

1862-1885:

mr. A.J. Clant van der Mijll

1885-1904:

jhr.mr. P.J. van Beyma

1904-1911:

mr. A.D.W. de Vries

1911-1918:

mr. H.C. Dresselhuys

1918-1933:

mr. J.G. van Blom

1933-1937:

mr. J.P. de Meijere

1937-1940:

mr. J.R.M. van Angeren

1940-1941:

mr. J .C. Tenkink ( ontslag maart 1941 )

1941-1945:

J.J. Schrieke (NSB)

1945-1965:

mr. J.C. Tenkink

1965-1978:

mr. A. Mulder

1978-1986:

mr. L. Oranje

1986-

mr. G.J. van Dinter

3. Binnenlandse Zaken

tot 1924, 1933-1946; Binnenlandse Zaken en Minister-President, 1946-1947; Binnenlandse Zaken en Landbouw, 1924-1933

1813-1814:

J.G. de Meij van Streefkerk

1814-1832:

C.J. Wenkebach

1832-1846:

mr. C. Vollenhoven

1846-1848:

mr. J. de Wal

1848-1869:

mr. M.J. Schroder

1869-1891:

mr. P.F. Hubrecht

1891-1906:

mr. H.J. Dijckmeester

1906-1908:

mr. A.F. baron van Lynden

1908-1931:

mr. J.B. Kan

1931-1944:

mr .dr. K.J. Frederiks ( ondergedoken zomer 1944 )

1945-1954:

dr. M.J. Prinsen

1954-1959:

mr. J.M. Kan

1959-1973:

dr. A.H. Gunther

1973-1979:

mr. P. van Dijke

1979-1985:

mr. A.J. Vis

1985-1994:

mr. J.J . van Aartsen

1994-

drs. W.J. Kuijken

4. Hervormde en andere Erediensten

1818-1862

1814- :

K.F.W.T. baron van Pallandt van Keppel

1859-1862:

A. van Heel

5. Rooms-katholieke Eredienst

1828-1862

1828-:

F.J.M.F . baron de Pélichy de Lichtervelde

1854-1862:

J.C. Willemse

6. Marine

1861-1928, 1945-1959

1861-1876:

jhr. A. Klerck

1876-1883:

L.J.T . Broekhoff

1883-1894:

jhr. H.M. van der Wijck

1894-1912:

L.A. Dittlof Tjassens

1912-1928:

C.C. Zegers Rijser

1945-1959:

J.J . van Houten

7. Financiën

1845-1869:

D. van Hoijtema

1869-1897:

S. Bartstra

1897-1903:

mr. F.S.K.J. graaf van Randwijck

1903-1907:

jhr. S. van Citters

1907 -1911:

J. Heshusius

1911-1924:

jhr. M. de Jonge

1924-1930:

mr. J.P.A. Laman de Vries

1930-1940:

jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck

1940-1941:

L.J.A. Trip ( ontslag maart 1941 )

1941-1945:

mr. M.M. Rost van Tonningen (NSB)

1945-1951:

mr. H.L. s’Jacob

1951-1967:

mr. H.A.M. van der Dries

1967-1985:

mr. J.C.W.M. Huijsmans

1985-1990:

jhr. mr. L.M. Michiels van Kessenich

1990-

drs. J.K.T. Postma

N.B.: Lemstra vermeldt niet door wie Trip werd opgevolgd (W. Lemstra, De Secretaris-Generaal. Een onderzoek naar de rol van de Secretaris-GeneraaI in het overheidsmanagement, Alphen aan den Rijn, 1993, p. 170); aanstelling Rost van Tonningen vermeld in Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland België, Den Haag/ Antwerpen, 1981, p. 501.

8. Oorlog

tot 1928, 1945-1959; Defensie 1928-1945, 1959-heden

1861-1866:

mr. O.W. Stavenisse de Brauw

1866-1875:

generaal majoor H. Hardenberg

1875-1877:

generaal majoor H.E.W. Rodi de Loo

1877-1903:

mr. J.A. Kramer

1903-1912:

mr. H.C.P. de Bruyn

1912-1922:

A.J. Doorman

1922-1933:

mr. J. Woltman

1933-1937:

C.P. van Ginkel

1937-1940:

C. Ringeling ( ontslag september 1940)

1940-1945:

kapitein B.R.P.F. Hasselman

1945-1961:

L.C. Rietveld

1961-1963:

J.J . van Houten

1965-1969:

J.H. Wieffering

1969-1989:

drs. G.J.H.M. Peijnenburg

1989-

mr. M. Patijn

N.B.: Lemstra vermeldt niet door wie Ringeling werd opgevolgd (W. Lemstra, De Secretaris-Generaal. Een onderzoek naar de rol van de Secretaris-Generaal in het overheidsmanagement, Alphen aan den Rijn, 1993, p. 169).

9. Koloniën

tot 1945, Overzeese Gebiedsdelen 1945-1950; Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1950-1953; Overzeese Rijksdelen, 19531957; Zaken Overzee, 1957-1960

1861-1872:

J.P. Feith

1872-1876:

mr. G.T.H. Henhy

1876-1880:

jhr. F.E.M. van Alphen

1880-1893:

jhr.mr. H. van der Wijck

1893-1909:

mr. A.E. Elias

1909-1917:

J.B. van der Houven van Oordt

1917-1921:

dr. E. Moresco

1921-1929:

mr.dr. M.S. Koster

1929-1945:

jhr.mr. O.E.W. Six

1945-1959:

J.M. Kiveron

1959-1960:

B. Krijger

10. Waterstaat, Handel en Nijverheid

1877-1906; Departement van Waterstaat, 1906-1940; Departement van Verkeer en Energie, 1945-1947; Departement van Verkeer, 1947-1948; Departement van Verkeer en Waterstaat, 1948-heden

1877-1883:

J.F. Boogaard

1883-1906:

jhr.mr. G. de Bosch Kemper

1906-1926:

mr.dr. J.L.A. Salverda van Oordt

1926-1939:

mr. G. van der Meulen

1939-1943:

mr. D.G.W. Spitzen (ontslag augustus 1943)

1943-1945:

W.L.Z. van der Vegte (NSB)

1945-1949:

mr. D.G.W. Spitzen

1949-1951:

mr. A.J. Rosman

1951-1959:

mr. D.G.W. Spitzen

1959-1963:

mr. A.H.C. Gieben

1963-1974:

mr. C.J.G.J. Vinkesteijn

1974-1984:

ir. P.C. de Man

1984-1988:

drs. R. van den Besten

1988-1992:

ir.drs. H.N.J. Smits

1992-

ir. A.B.M. van der Plas

11. Landbouw, Nijverheid en Handel

1905-1924; Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1945-1956; Landbouw en Visserij, 1933-1937, 1940-1945, 1956-heden

1905-1924:

mr. J.W.S.A. Versteeg

1933-1937:

mr. dr. A.A. van Rhijn

1940-1940:

ir. H.A.L. Roebroek (waarnemend s.g. mei 1940)

1940-1945:

dr. H.M. Hirschfeld

1945-1956:

mr. J.Th. Bonnerman

1956-1970:

dr. J.H. Patijn

1970-1980:

mr. G. van Setten

1980-1986:

mr. G.J. van Dinter

1986-

mr. T.H.J. Joustra

N.B.: De Staatsalmanak van 1937 vermeld Landbouw en Visserij als afzonderlijk departement waarvan Van Rhijn (de latere minister van 1940-1941) s.g. vanaf 1933, tevens vanaf 1933 als s.g. werkzaam bij Handel, Nijverheid en Scheepvaart. De Staatsalmanakken van 19331936 vermelden Landbouw en Visserij echter niet als afzonderlijk ministerie.

12. Departement van Arbeid

1918-1922; Arbeid, Handel en Nijverheid, 1922-1932; Economische Zaken en Arbeid, 1932-1933; Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 1935-1937; Economische Zaken, 1933-1935, 1937-1940; Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 19401942; Scheepvaart, Handel en Nijverheid, 1945-1946; Economische Zaken, 1942-1945, 1946-heden

1918-1933:

mr.dr. A.L. Scholtens

1933-1940:

mr.dr. A.A. van Rhijn

1940-1941:

dr. H.M. Hirschfeld

1941-1945:

mr. M.M. Rost van Tonningen (NSB)

1945-1947:

dr. H.M. Hirschfeld

1947-1948:

prof. dr. P. Kuin

1948-1949:

prof. drs. G. Brouwers

1949-1951:

mr. W.C.L. van der Grinten

1951-1973:

prof. drs. G. Brouwers

1973-1989:

dr. F.W. Rutten

1989-

prof. mr. L.A. Geelhoed

13. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

1918-1940, 1945-1965; Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 1940-1945; Onderwijs en Wetenschappen, 1965-heden

1918-1933:

jhr. mr. C. Feith

1933-1940:

prof. dr. G.A. van Poelje (DG; ontslag september 1940)

1940-1945:

prof. dr. J. van Dam

1945-1956:

mr. H.J. Reinink

1956-1964:

dr. J.H. Wesselings

1964-1970:

mr. H.J. Scholvink

1969-1978:

mr. M.D. van Wolferen

1978-1988:

dr. G.H. Scholten

1988-1989:

drs. B. de Haan

1989-

drs. M.H. Meyerink

14. Sociale Zaken

1933-1951, 1971-1981; Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1951-1971; Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1981 heden

1933-1940:

mr. dr. A.L. Scholtens (treedt af september 1940)

1940-1945:

ir. R.A. Verwey

1945-1951:

mr. dr. A.A. van Rhijn

1951-1969:

mr. J.H. Klatte

1969-1971:

mr. A.D. Kuiper

1971-1985:

dr. W.A. van den Berg

1985-1990:

drs. S. Miedema

1990-

mw. H.J.Th.M. de Maat-Koolen

15. Algemene Zaken

1937-1946, 1949-heden

1937-1945:

jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck (wnd.)

1945-1946:

mr. P. Sanders

1949-1962:

mr. C.L.W. Fock

1962-1972:

jhr. mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden

1972-1986:

drs. D.M. Ringnalda

1986-1994:

mr. R.J. Hoekstra

1994-

mr. T. de Graaff

16. Volksvoorlichting en Kunsten

1940-1945

1940-1945:

dr. T. Goedewaagen

17. Openbare Werken en Wederopbouw

1945-1946; Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1946-1956; Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 1956-1965; Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening, 19651981; Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne, 1981-1989; Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1989-heden

1945-1956:

ir. H.W. Mouton

1956-1959:

dr. A.H. Gunther

1959-1976:

mr. G. van der Flier

1976-1978:

ir. Th. Quené

1978-1985:

mr. M.D. van Wolferen

1985-1989:

drs. W. Lemstra

1991-

drs. R. den Dunnen

18. Maatschappelijk Werk

1953-1965; Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1965-1981; Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,1981-heden

1953-1970:

mr. Ph.H.M. Werner

1970-1981:

mr. J. van Viegen

1981-1985:

drs. W. Lemstra

1985- :

H.A. de Boer

19. Volksgezondheid en Milieuhygiëne

1971-1982

1971-1982:

dr. P. Siderius

Samengesteld op basis van de Staatsalmanak 1862-1994; aanvullende gegevens uit: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel vier, Den Haag, 1972, pp. 116-158, W. Lemstra, De Secretaris-Generaal. Een onderzoek naar de rol van de SecretarisGeneraal in het overheidsmanagement, Alphen aan den Rijn, 1993 en B.J.S. Hoetjes, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1993.

Scroll naar boven