Inhoud

Van buiten de raad

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aandeel van wethouders van buiten de raad in de diverse klassen van gemeentegrootte.

Gemeente-grootte

Minder dan 10.000

10.000-19.999

20.000-49.999

50.000-99.999

100.000 en meer

Gemiddeld

Van buiten de raad in 2007

Binnen gemeente

16,8

13,4

18,2

18,7

23,6

17,4

Buiten gemeente

7,6

5,9

4,7

7,4

5,0

5,6

Totaal 2007

24,4

19,2

22,9

26,1

28,6

23,0

Van buiten de raad in 2009

Binnen gemeente

19,2

18,6

22,8

19,2

25,3

19,3

Buiten gemeente

8,7

7,4

7,5

9,7

8,3

7,9

Totaal 2009

27,9

26,0

30,3

28,9

33,6

27,2

Van buiten de raad in 2010

Binnen gemeente

16,3

18,6

22,0

16,0

22,3

20,0

Buiten gemeente

7,6

9,5

5,8

9,4

6,3

7,3

Totaal 2010

23,9

28,1

27,8

25,4

28,6

27,3

Van buiten de raad in 2014

Binnen gemeente

Buiten gemeente

Totaal 2014

48

37

40

40

46

40

Van buiten de raad in 2016

Totaal 2016

30

41

35

33

45

37

Tijdens de begrotingsbehandeling van BZK voor 2015 zegde minister Plasterk toe te zullen onderzoeken of het wenselijk is om het mogelijk te maken dat een dezelfde persoon in meerdere gemeenten tegelijkertijd wethouder is (de zogenoemde ‘samenwerkingsbestuurder’). Maar begin 2016 liet minister Plasterk weten dat uit een expertmeeting was gebleken dat aan een dergelijke constructie geen behoefte is. Wel zal hij breder onderzoeken met welke aan de ‘samenwerkingsbestuurder’ verwante vormen van samenwerking in de praktijk wordt gewerkt, of daarbij knelpunten worden ervaren en of daar oplossingen voor gevonden kunnen worden. Zie: Kamerbrief, BZK, 12 februari 2016.

Scroll naar top