Inhoud

Plenaire vergadering

Spreekt men over de Tweede of Eerste Kamer dan doelt men vrijwel altijd op de plenaire vergadering van de leden van de betrokken kamer. De plenaire vergadering vormt het hoogste besluitvormende orgaan binnen elk der kamers van de Staten-Generaal.

De autonomie van de kamers komt onder meer tot uiting in het feit dat zij zelf hun werkzaamheden regelen.

Een vergadering van de Tweede, respectievelijk de Eerste Kamer, wordt belegd door de kamervoorzitter, danwel op schriftelijk verzoek van ten minste 15 leden van de Tweede Kamer, respectievelijk 7 leden van de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer vergadert – buiten de recesperioden – in het algemeen op dinsdag, woensdag en donderdag, de Eerste Kamer op dinsdag.

In de eerste helft van 1993 heeft de Tweede Kamer op suggestie van de fractievoorzitters van CDA en PvdA bij wijze van proef niet op donderdag plenair vergaderd. De gedachte erachter was de leden meer gelegenheid te geven “het land in te gaan”. Na een half jaar kon de conclusie getrokken worden dat de donderdag als plenaire vergaderdag niet gemist kon worden.

Onderstaand overzicht laat het aantal plenaire vergaderingen van zowel Tweede als Eerste Kamer sinds 1960 zien.

Aantal plenaire vergaderingen

Zittingsjaar

TK

EK

1960-1961

85

46

1961-1962

91

52

1962-1963

73

47

1963-1964

68

47

1964-1965

51

46

1965-1966

62

47

1966-1967

52

3871

1967-1968

66

39

1968-1969

78

44

1969-1970

98

35

1970-1971

78

44

1971-1972

92

36

1972-1973

82

26

1973-1974

101

35

1974-1975

109

35

1975-1976

108

37

1976-1977

88

29

1977-1978

75

22

1978-1979

106

34

1979-1980

106

33

1980-1981

92

40

1981-1982

93

31

1982-1983

107

41

1983-1984

104

38

1984-1985

107

41

1985-1986

94

37

1986-1987

101

39

1987-1988

105

36

1988-1989

93

37

1989-1990

93

34

1990-1991

108

37

1991-1992

103

35

1992-1993

95

37

1993-1994

93

40

1994-1995

101

37

1995-1996

109

40

1996-1997

107

38

1997-1998

97

37

1998-1999

105

38

1999-2000

102

37

2000-2001

102

39

2001-2002

98

36

Voor de volgende jaren zijn voor de Tweede Kamer cijfers per kalender jaar beschikbaar.

 

Jaar

Aantal plenaire vergaderingen

2001

105

2002

91

2003

95

2004

97

2005

106

2006

100

2007

106

2008

111

2009

109

2010

98

2011

111

2012

103

2013

110

2014

108

2015

111

2016

113

2017

102

2018

110

Voor de Eerste Kamer zijn de volgende gegevens per zittingsjaar bekend;

Jaar

Aantal plenaire vergaderingen

2008-2009

41

2009-2010

37

2010-2011

34

2011-2012

38

2012-2013

38

2013-2014

39

De leden tekenen een papieren presentielijst. In juli 2015 werd het mogelijk om ook op een andere wijze de aanwezigheidsregistratie in te voeren, bijvoorbeeld registratie door middel van het aanbieden van een toegangspas. Zie: Bijlage 34.186, Handelingen Tweede Kamer 2014-2015, nrs. 1 e.v. Wijziging van het Reglement van Orde i.v.m. de aanmelding op de presentielijst.

Het zogenaamde quorum bedraagt in beide kamers meer dan de helft – de kleinst mogelijke meerderheid – van het aantal zittinghebbende leden, dat wil zeggen in de Tweede Kamer 76 leden en in de Eerste Kamer 38 leden.

De reglementen van orde van beide kamers bepalen nauwkeurig de gang van zaken binnen een plenaire vergadering. In dit kader zijn vooral de bevoegdheden en taken van de kamervoorzitters van belang.

Van de plenaire vergadering van de kamers wordt door de stenografische dienst een woordelijk verslag gemaakt, de zogenaamde Handelingen; zie hiervoor paragraaf Geschiedenis van de uitgave van de kamerstukken en paragraaf Soorten kamerstukken.

Scroll naar top