Inhoud

Taakverdeling partners

De taakverdeling tussen partners is gelijkwaardiger geworden. Het betreft vooral de verzorging van jongere kinderen en de inkomstenverwerving. Steeds meer jongere gehuwde en ongehuwde samenwonende vrouwen met kinderen werken buitenshuis. Dit wil niet zeggen dat de taakverdeling volledig gelijk is geworden. Nog steeds stoppen veel vrouwen uit vrije wil met werken na de geboorte van een kind of zij stoppen omdat de kinderopvang niet toereikend is. Bovendien blijkt dat vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid in de meeste gevallen in deeltijd werken en dat mannen een voltijdse baan hebben. De taakverdeling in de huishouding komt nog in belangrijke mate voor rekening van vrouwen. Zie over problemen met de taakverdeling binnen gezinnen:

  • D. Giessen en M. Kalmijn, Samen of apart bankieren? in: Mens en Maatschappij, nr. 72, 1997, pp. 21-39
  • M. Turkenburg, Een baan en een kind, aspiraties en strategieën van laag opgeleide vrouwen, Tilburg, 1995
  • M. Maassen van den Brink en M. Noom, Conflicten over taakverdeling binnen en buiten; opvattingen van vrouwen over (hun) mannen, in: Gezin, nr. 2, 1993, pp. 63-80
  • J. Drooglever Fortuijn, Een druk bestaan, tijdsbesteding en ruimtegebruik van tweeverdieners met kinderen, Amsterdam, 1993. 
Scroll naar top