Inhoud

Literatuur vakbonden

 • J.H.A. van der Velde, Stakingen in Nederland. Arbeidsstrijd 1830-1995, Amsterdam, 2000
 • A. van den Berg, Trade union growth and decline in the Netherlands, Amsterdam, 1995
 • C. Lis, J. Lucassen en H. Soly, Before the unions. Wage earners and collective action in Europe, 1300-1850, Cambridge, 1994
 • P. Leisink en H. Leisink, ’t Schild der solidariteit, Amsterdam, 1994
 • G. Harmsen (1985), “De arbeiders en hun vakorganisaties”, in: F.L. van Holthoon (red.), De Nederlandse samenleving sinds 1815: wording en samenhang, Assen/Maastricht, 1985, pp. 261-282
 • J.M.W. Binneveld (red.), Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw, Den Haag, 1978
 • G. Harmsen en B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Nijmegen, 1975
 • P.H. Winkelman, “Nederland”, in: S.H. Scholl (red.), 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa, 1789-1939, Hilversum, 1961, pp. 307-354
 • M. Ruppert, De Nederlandse vakbeweging, Haarlem, 1953
 • A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen (eerste druk 1935; nieuwe druk 1972)
 • I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870, (1e druk Amsterdam, 1925; 11e druk, Utrecht, 1978)
 • D. Hudig Jr., De vakbeweging in Nederland, 1866-1878, Amsterdam, 1904.
Scroll naar top