Verkiezingsonderzoek

In tegenstelling tot de lokale en vooral landelijke verkiezingen, is er in Nederland nauwelijks (wetenschappelijk) verkiezingsonderzoek naar provinciale verkiezingen verricht. Dit heeft te maken met het feit dat de verkiezingen voor Provinciale Staten zogenaamde ‘tweede orde-verkiezingen’ zijn. Politicologen gebruiken die term voor verkiezingen die in feite een afgeleide zijn van andere, meestal nationale, verkiezingen. Bedoeld wordt dat kiezers de provinciale verkiezingen als een landelijke verkiezing beschouwen, en hun stemgedrag daardoor laten beïnvloeden. De enige publicatie waarin wordt gerapporteerd over wetenschappelijk onderzoek naar kiezersgedrag bij Provinciale-Statenverkiezingen, dateert uit 1992: C. van der Eijk C. van der, I. van Geest, P. Kramer en L. Tiddens (red.), Verkiezingen zonder mandaat. Politieke communicatie en provinciale verkiezingen, Den Haag: SDU, 1992.

Scroll naar boven