Inhoud

Hedendaags hindoeïsme

Zowel de Surinaamse Sanatan Dharm als de Arya Samaj hebben zich in Nederland landelijk georganiseerd. De Stichting Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland (SSDN) vormt een federatief verband voor de plaatselijke Sanatan-organisaties, de Federatie Arya Samaj Nederland (FASNED) verenigt de Samaj-organisaties. De Sanatan priesters hebben zich verenigd in een landelijke priesterraad, de Shri Sanatandharm Widwat Parishad Nederland. De Oegandese hindoes kennen een aparte organisatie, de Sri Uganda Hindu Union (SUHU). In 1988 werd een landelijke organisatie voor alle hindoes in Nederland gesticht, de Vishwa Hindu Parishad Nederland (VHPN), ook wel aangeduid als Wereld Hindoe Federatie Nederland, die echter niet door alle hindoes als zodanig erkend wordt. Tenslotte bestaat er de landelijke welzijnsstichting Lalla Rookh, die informatie kan verschaffen over alle in Nederland voorkomende hindoeïstische groeperingen.

  • Stichting Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland
  • Stichting Federatie Arya Samaj Nederland (FASNED)
  • Shri Sanatandharm Widwat Parishad Nederland
  • Sri Uganda Hindu Union (SUHU)
  • Vishwa Hindu Parishad Nederland (VHPN)    (Wereld Hindoe Federatie Nederland)
  • Stichting Lalla Rookh. Periodiek: Lalla Rookh

Voor een recent overzicht van alle hindoeïstische en uit de hindoeïstische traditie stammende organisaties met hun adressen, tijdschriften, in eigen beheer uitgegeven literatuur, alsmede literatuur over deze organisaties en achterliggende bewegingen, zie: J.P. Schouten, „Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland”, in: Religieuze bewegingen in Nederland, 23 (1991), pp. 49-97.

Scroll naar top