Inhoud

Doopsgezinde Broederschap

Het ledental van de 121 bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit aangesloten gemeenten bedraagt 11.560 (2000). De Sociëteit is lid van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland. Zij neemt deel aan het Doopsgezind Wereldcongres (voor het eerst in 1935).

Adres: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 454, 1017 AN Amsterdam.

Opleiding: Doopsgezind Seminarie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Informatie: Doopsgezind jaarboekje.

Periodiek: Algemeen Doopsgezind Weekblad; Doopsgezinde Bijdragen.

Literatuur: A. Hoekema, Sj. Voolstra, De doopsgezinden, geschiedenis, geloofsleer, organisatie, Kampen, 1999 (serie: Wegwijs).

Scroll naar boven